Statoil er i bevegelse over i det fornybare markedssegmentet, her illustrert med havvindprosjektet Hywind utenfor kysten av Skottland. (Foto: Espen Rønnevig/Woldcam)

Styret i Statoil foreslår å endre selskapets navn til Equinor. Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling som et bredt energiselskap.

Kilde: Statoil

Navnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering.

«Verden er i endring, og det er Statoil også. Den største omleggingen av energisystemene i moderne tid er i gang, og vi vil være en pådriver for denne utviklingen. Vår strategi ligger fast, og navnet Equinor reflekterer endringer som allerede er igangsatt. Navnet understøtter strategien vi la frem i fjor for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp,» sier Statoils styreleder Jon Erik Reinhardsen.

«For oss er dette en historisk dag. I nesten 50 år har Statoil tjent oss vel som et flott navn. Men når vi ser frem mot de neste 50 årene, den globale energiomleggingen og hvordan vi utvikler oss som et bredt energiselskap, har det blitt naturlig å endre navnet vårt. Navnet Equinor beskriver vår opprinnelse, våre verdier og hva vi vil være i fremtiden,» sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Forslaget til nytt navn vil bli fremmet til Statoils generalforsamling 15. mai. Den norske regjeringen støtter som majoritetsaksjonær forslaget og vil stemme for det på generalforsamlingen.

«Equinor sier noe viktig om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvordan vi ønsker å utvikle oss. Vi er et verdibasert selskap, og likeverd beskriver hvordan vi ønsker å tilnærme oss mennesker og samfunnene der vi bidrar med vår virksomhet. Norsk sokkel vil forbli ryggraden i selskapet, og vi vil bruke vår norske opprinnelse i posisjoneringen når vi fortsetter å vokse internasjonalt innen både olje, gass og fornybar energi,» sier Sætre.

Statoils strategi som ble lagt frem i 2017, fastsatte klare prinsipper for utvikling av en distinkt og konkurransedyktig portefølje. Statoil skal utvikle langsiktig verdi på norsk sokkel, styrke sin posisjon i kjerneområder og utvikle nye vekstmuligheter internasjonalt. Statoil er en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass og vil styrke dette konkurransefortrinnet ytterligere. I tillegg er Statoil i ferd med å etablere en betydelig industriell posisjon innen lønnsom fornybar energi, og forventer at 15-20 % av totale investeringer vil gå til nye energiløsninger innen 2030.

«Vi leverte solide resultater i 2017 og står nå i en sterk posisjon. Vi har økt vår konkurranseevne, radikalt forbedret vår prosjektportefølje og har en klar strategi for videre utvikling av selskapet. Vi posisjonerer oss for langsiktig verdiskaping og å være konkurransedyktige også i en lavkarbonfremtid. Vi har ønsket å finne et navn som beskriver det beste vi har, og samtidig reflekterer de mulighetene vi ser foran oss. Jeg er sikker på at Equinor vil understøtte vår strategi og visjon om å forme energifremtiden,» sier Sætre.

«Etter formell godkjenning 15. mai vil vi starte implementeringen av nytt navn og merkevare. Equinor er et fremtidsrettet navn og det skaper en god plattform for dialog med et bredt spekter av interessenter. Vi tror det vil skape stolthet og gi retning internt, og samtidig være attraktivt for investorer, partnere og talenter,» sier Statoils kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum.

Ledende rolle i havvind

Statoil har til nå tatt på seg en lederrolle innen utviklingen av teknologi og implementering av offshore vindkraft, både bunnfast og ikke minst flytende. Sjefforsker ved SINTEF Energi og senterleder for NOWITECH, John Olav Tande, tror at navneskiftet også gjenspeiler det skiftet selskapet har gått gjennom de siste årene fra å være helt fokusert på petroleumsutvinning til også å utvikle fornybare energikilder.

– Selskapet har vist stor interesse for blant annet solenergi, CCS, energilagring og hydrogenproduksjon, men det er på området offshore vind at de virkelig har investert mye og gjort store fremskritt. Vi ser at også andre tidligere petroleumsselskaper har gjort det samme. Danske Dong skiftet navn til Ørsted, og har gått fra å være et rent petroleumsselskap til nå å være et rent offshore vind-selskap.

Også flere av de tunge petroleumsselskapene har endret fokus til mer fornybart, uten at det har gitt seg utslag i navnet – ennå.