Denne ukes sprengkulde over store deler av landet preger strømprisene. (Illustrasjonsfoto: LOS Energy)

Onsdag denne uken skal temperaturene være på sitt laveste. Men, det er likevel ikke ventet at vi skal se ukens høyeste spotpris denne dagen. Kalde værprognoser, kombinert med forventninger om lite vind, gjør at man forventer ukens høyeste spotpris på torsdag.

Kilde: LOS Energy

På torsdag topper prisen for Norden seg på 65,42€/MWh. Innbyggerne i Sør- og Nord-Norge og Vest-Danmark forventes å komme rimeligst ut av det. Øvrige deler av Norden må belage seg på en snittpris på over 90 €/MWh denne dagen, med høyeste timepris på 250 €/MWh.

Fortsetter å stige
Mens spotprisen fortsetter å stige, ser vi faktisk en nedgang i terminprisene (fremtidsprisene). Det er flere årsaker til dette: prisen på både kull, olje og gass har korrigert nedover den siste uken. I tillegg kan det se ut til at terminprisene i Norden ble priset i overkant høyt forrige uke. Nå er markedsaktørene noe mindre anspente, og de nedjusterer derfor prisene noe.

Påvirker vannressursene
I løpet av februar har overskuddet i vannressursene i Norden blitt kraftig redusert. Overskuddet ser ut til å forsvinne helt i løpet av mars. Dersom kuldeperioden fortsetter lengre enn varslet, vil dette kunne drenere en større andel av vannressursene i Norden. Et slikt scenario kan ende med at vi har mindre ressurser enn normalt, og på lang sikt vil dette bidra til å holde terminprisene oppe.