Statoil tar nytt grep i fornybarmarkedet: Går inn i havvind i Polen.

Statoil har inngått en avtale med Polenergia om å kjøpe 50 % eierandel i to utviklingsprosjekter for havvind i Polen, Bałtyk Środkowy III (BSIII) og Bałtyk Środkowy II (BSII).

Kilde: Statoil

De to prosjektene har en planlagt kapasitet på 1200 MW med potensial til å forsyne mer enn 2 millioner polske husstander med strøm.

Statoil inngår også et 50/50 joint venture med Polenergia for å modne fram disse prosjektene med Statoil som operatør for utviklings-, bygge- og driftsfasene.

– Vi er svært fornøyd med å ha inngått partnerskap med Polenergia, som er et erfarent energiselskap med voksende fornybarportefølje og inngående kjennskap til det polske elektrisitetsmarkedet. Statoil har ambisjon om å vokse betydelig innen fornybar energi med investeringer på opp mot 10 milliarder euro i lønnsomme fornybarprosjekter mot 2030. Dette oppkjøpet styrker posisjonen vår i Østersjø-området og gir muligheter for storskalafordeler og synergieffekter på lengre sikt, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye energiløsninger i Statoil.

Vindparkområdene Bałtyk Środkowy II og III ligger i Østersjøen henholdsvis 27 og 40 kilometer fra havnen i Łeba på 20-40 meters havdyp. Statoil bygger allerede ut havvindparken Arkona sammen med EON i tysk del av Østersjøen. Selskapet er også operatør for tre havvindparker utenfor kysten av Storbritannia.

Havvind har allerede et sterkt fotfeste i Europa med en installert kapasitet på over 15 GW, og kapasiteten kan komme opp i 50 til 70 GW innen 2030. Polsk del av Østersjøen har et potensial på i overkant av 8 GW, der de første 4 GW kan være i drift innen 2030.

– Vi går inn i et marked med vekstpotensial gjennom to av de mest utviklede havvindprosjektene i Polen. Selskapet er godt posisjonert for å utvikle en sterk havvindsindustri som kan skape mange arbeidsplasser og verdi i en av de mest dynamiske delene av de europeiske markedene. Etter en dramatisk kostnadsreduksjon for havvind, ser vi fram mot å samarbeide med vår nye partner, polske myndigheter og den polske forsyningskjeden for å fremme havvind som en konkurransedyktig energikilde og bransje, sier Rummelhoff.

Sluttføringen av transaksjonen med Polenergia forutsetter samtykke fra Kontoret for konkurranseregulering og forbrukerbeskyttelse i Polen.

Statoil er et internasjonalt energiselskap basert i Norge med virksomhet i mer enn 30 land. I tillegg til å produsere olje og gass, utvikler også selskapet en betydelig havvindportefølje. Dagens havvindportefølje har kapasitet til å forsyne mer enn 1 million europeiske hjem med fornybar energi. Dette omfatter havvindparken Arkona i Tyskland, og havvindparkene Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland i Storbritannia.