I 13 år fremover skal Statkraft bidra med kraft til Finnfjord smelteverk på Finnsnes. (Foto: Wikipeda)

Statkraft og Finnfjord har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2018 til 2031. Leveransen er totalt på 8,5 TWh, med årlige leveranser på omlag 0,65 TWh.

Kilde: Statkraft

Kontrakten vil bidra til forsyning av kraft til Finnfjords ferrosilisiumverk på Finnsnes og erstatter kontrakten Statkraft og Finnfjord inngikk i 2011.

– Vi er fornøyde med å forlenge vårt omfattende og langvarige samarbeid med Finnfjord. Finnfjord har vist en imponerende stamina i tøffe markeder de siste årene og det gleder meg at Statkraft kan tilby konkurransedyktige kontrakter og fortsatt være en foretrukket partner for Finnfjord og industrien, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Markedsoperasjoner & IT i Statkraft.

– Denne avtalen sikrer Finnfjord et solid økonomisk fundament for de neste 13 årene, og gjør selskapet i stand til å satse videre på å utvikle mer effektive og miljøvennlige produksjonsløsninger. Vi er glade for at vår kraftleverandør siden 1962 er med oss videre, og kan tilby Finnfjord konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser, sier administrerende direktør i Finnfjord, Geir-Henning Wintervoll.