I 130 år har fagbladet Energiteknikk, under ulike navn, reflektert utviklingen i energibransjen og landets elektrotekniske fagmiljøer. (Foto: Tore Halvorsen)

28. mars var det 130 år siden fagbladet Energiteknikk kom med sin første utgave. Den gang under navnet Norsk Telegraf-Tidende.

Få fagbladet her i landet kan vise til en så lang historie som Energiteknikk. Bladet har holdt stand gjennom skiftende tider og med ulike navn. Av disse kan nevnes Elektroteknisk Tidsskrift (forkortet til ETT) og Elektro. I 2008 ble navneendringen til «Energiteknikk» gjennomført.

Gjennom alle dissene årene har fagbladet reflektert den mangfoldige utviklingen i energibransjen, brorparten av tiden med tilknytning til Norsk Elektroteknisk Forening (stiftet i 1918). I noen tiår hadde Ingeniørforlaget utgiveransvaret. I 2004 ble dette overtatt av forlaget Elektro Media, som også står bak nettavisen energiteknikk.net og nyhetsbrev med samme navn.

Energiteknikk er et fagblad uten tilknytning til faglige eller organisatoriske særinteresser. Bladet er medlem av den Norske Fagpresses Forening, og i formålsparagrafen slås følgende fast: «Energiteknikk er et energiteknisk fagblad som på et fritt redaksjonelt grunnlag skal informere og reise debatt om det som skjer innen produksjon og overføring av elektrisitet og varme, samt tilhørende elektrotekniske fagområder.»

Da bladet for fem år siden passerte sine første 125 år ble dette markert med utgivelse av boken «Energiteknikk gjennom 125 år». For de som måtte være interessert i et eller flere eksemplarer kan bestilling skje til redaktør Stein Arne Bakken på følgende epostadresse: sab@energibransjen.no. Pris pr. eksemplar kr. 300,-. Rabatt ved bestilling av flere enn 10 eksemplarer.