Eksperter i Sweco ber myndighetene gjøre vurderinger av brannsikkerhet knyttet til solcelleinstallasjoner.

Regelverket for brannsikkerhet knyttet til solcelleinstallasjoner er mangelfullt. Myndighetene må komme på banen, skriver to av Swecos rådgivere i fagtidsskriftet Brann og Sikkerhet.

Kilde: Sweco

Innen solcelleinstallasjoner i yrkesbygg og boliger var det en økning på 75 prosent akkumulert effektkapasitet bare fra 2015 til 2016. Senioringeniør brannsikkerhet Johan Hereid og ingeniør fornybar energi Asbjørn Orheim Stoveland viser til den eksplosive veksten og mener at myndighetene ikke har klart å oppdatere regelverket.

Kan komplisere slokkingen

Flere internasjonale utredninger viser at solcelleanlegg har vært årsak til branner. Sweco-ekspertene er ikke bare opptatt av brannfaren i seg selv. De legger også vekt på hvordan utforming og plassering virker inn hvis brannen ikke oppstår i selve anlegget.

Det har allerede vært én større brann i et bygg med et av Norges største solcelleanlegg: ASKO-brannen i Vestby. Den inntraff i april i fjor, og brannvesenet har hevdet at solcellene kompliserte slokkingen.

Mange utfordringer

Den allmenne oppfatningen i bransjen er at solcelleanlegg ikke er farligere enn andre elektriske lavspenningsinstallasjoner. Men:

  • Større solcelleinstallasjoner er et relativ nytt fenomen i Norge.
  • Risiko ved solceller er forskjellig fra ordinære elektriske installasjoner i bygg. 
  • Brannstatistikk over livsløpet for ulike komponenter i et solcelleanlegg er mangelfullt.
  • Byggverk har en vesentlig større andel elektrotekniske installasjoner i dag enn for bare fem til ti år siden.

Må være føre var

Nå må Direktoratet for byggkvalitet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap komme på banen, mener Johan og Asbjørn. Myndighetene må overvåke branner relatert til solcelleanlegg, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes dersom statistikken viser en signifikant økning.

Artikkelforfatterne påpeker også at opplæring av brannmannskaper er veldig viktig. De må ha kjennskap til oppbygning og funksjon av solcelleanlegg på tak og fasader, slik at de vet hvordan farene må håndteres.

Kompetanse og erfaringer med solcelleanlegg mellom myndighetene, bransjeorganisasjoner og landets brannvesen, spres ikke fort nok. Dette kan medføre unødig risiko og skape frykt for å iverksette innsats.

Faren kan reduseres

Her er noen anbefalinger for å redusere risiko for brannmannskap ved brann i solcelleanlegg:

Prosjekteringskrav: Tilfredsstillende merking av vitale komponenter, merking og oversiktsplan for DC-kabling og tilfredsstillende tilkomstveier ved slokkingsarbeid.

Brannvesenets innsats: Prosedyrer og instrukser for innsats ved brann i solcelleanlegg, slokketaktikk og tilfredsstillende bekledning og utstyr.

Sikkerhetsmekanismer: Vurdere behov for avstengingsbryter, vern mot jordfeil og lysbuevern.