Vannkraft er en betydelig bidragsyter til resultatutviklingen i Østfold Energi, her illustrert med Ørje kraftverk og sluser i Østfold. (Foto: Østfold Energi)

Årsresultatet for 2017 ble 89 millioner kroner, noe som er 51 millioner høyere enn i 2016. De viktigste årsakene til den positive utviklingen er høy produksjon, reduserte drifts- og finanskostnader og ikke minst en stigende kraftpris. Styret forslår at det betales et utbytte på 56 millioner kroner.

Kilde: Østfold Energi

Selskapets omsetning ble 570 millioner kroner, en økning på 10,5 % målt mot fjoråret. Driftsresultatet endte på 253 millioner kroner, mot 133 millioner kroner i fjor.

– Samtlige av våre virksomhetsområder har hatt høyere produksjon i 2017 og gir positive resultatbidrag. Den totale energiproduksjonen fra vann, vind og varme endte på 2 506 GWh, 117 GWh mer enn i 2016. EBITDA fra vannkraftsegmentet og varmesegmentet har steget markant, og årsaken er høyere kraftpriser og tiltak for å redusere kostnader knyttet til driften, forteller administrerende direktør Oddmund Kroken.

Høyere kraftpris

Kroken forklarer at selskapet det siste året har jobbet målrettet med å redusere kostnader og forbedre driften i alle avdelinger. Han understreker likevel at det er en økning i energiprisene som har mest å si for resultatet.

– Kraftprisen økte gjennom hele 2017, og gjennomsnittlig spotpris i det området hvor vi har mesteparten av vår produksjon ble 269 kr/MWh. Til sammenligning var gjennomsnittlig spotpris 231 kr/MWh i 2016. Utsalgspris på fjernvarme og mottaksgebyret for avfall har også hatt en positiv utvikling i løpet av året, forklarer Kroken.

Etter flere år med fallende kraftpris snudde denne trenden i 2017. For Østfold Energi er dette godt nytt, da nær sagt all vår aktivitet er direkte knyttet til kraftprisutviklingen.

Ny strategi og vekstplaner

Østfold Energis styre vedtok i mars 2017 en ny strategi for selskapet. Strategien er forankret i tre målsettinger: Å skape positive resultater i eksisterende virksomhet, å skape nye verdier gjennom kompetansedrevet vekst, og å betale utbytte etter eiernes vedtatte utbyttepolitikk.

– Vi er godt i gang med selskapets forbedringsarbeid og ser allerede klare resultater av dette arbeidet. Å skape nye verdier gjennom kompetansedrevet vekst er et utfordrende arbeid som vil ta tid, men som på sikt vil gi selskapet et bredere og mer solid fundament. En del av forretningsutviklingen vår skjer i våre deleide selskap innen vind og vann, forteller Kroken.

I 2017 investerte selskapet 64,2 millioner kroner i utbygging av fornybar energi og rehabilitering av selskapets anlegg for å oppfylle fremtidens funksjonskrav.