Aktører i entreprenørmarkedet knyttet til energibransjen sliten med dårlig økonomi og uryddige konkurransevilkår. (Foto: Nettpartner)

Entreprenørselskaper i energibransjen sliter med økonomien. Konkurransen i markedet blir stadig mer krevende, blant annet med kraftig press på priser.

Uryddige forhold preger fortsatt situasjonen for konkurranseutsatte aktører knyttet til entreprenørmarkedet i energibransjen. Markedet er langt fra åpnet opp for fri konkurranse. Det er fortsatt sterk binding mellom delvis konkurranseutsatte entreprenørselskaper og nettselskapene som eier dem. Dette gir begrenset markedstilgang for de som står 100 prosent på egne ben og de som nyter godt av forankring i et beskyttet hjemmemarked.

Det synes å være liten tvil om at ledig kapasitet i de delvis konkurranseutsatte entreprenørselskapene fortsatt «dumpes» inn i den åpne delen av markedet. Dette bidrar til å gjøre det vanskelig å få godt nok betalt for oppdrag i et fortsatt umodent entreprenørmarked.

Det er utfordrende å drive entreprenørvirksomhet i energibransjen, slår Arild Borgersen, adm.direktør i Nettpartner, fast i et intervju med fagbladet Energiteknikk. – Under de rådende omstendigheter er ikke utviklingen bærekraftig. Fra 2015 til i dag har det vært et betydelig prisfall på rammeavtaler knyttet til vedlikehold og nytilknytninger, parallelt med tilsvarende på prosjektrelaterte oppdrag. På noen typer oppdrag har prisene falt med mer enn 30 prosent.

Hva som skjer på dette området etter at nettselskap med færre enn 30 000 nett-tilknyttede kunder er fristilt fra funksjonelt skille står igjen som et åpent spørsmål. I sin ytterste konsekvens kan det skape ytterligere turbulens i konkurranseforholdene, uttaler kilder som er tett på denne delen av markedet.