NVE prioriterer fem FoU-områder. Fristen for å søke midler er satt til 31.05. 2018. (Illustrasjonsfoto: NTNU)

I forbindelse med Forskningsrådets utlysninger innenfor ENERGIX mottar NVE mange henvendelser fra eksterne FoU-miljøer om å støtte søknader til nye prosjekter. Frist for å be om slik støtte er satt til 31.mai.

Kilde: NVE

For å tydeliggjøre hvilke prosjekter NVE ønsker å støtte i 2018 har vi valgt ut fem prioriterte områder med underliggende problemstillinger som skal gjøre det lettere for FoU-miljøene å fremme relevante prosjekter.

De fem prioriterte områdene er:

  • Vannkraftens rolle
  • Fleksible energisystemer
  • IKT-sikkerhet
  • Miljøvirkninger av energianlegg
  • Sikker drift av kraftforsyningsanlegg

Les mer om problemstillinger vi ønsker svar på her.

For å sikre relevante søknader en god og rettferdig behandling har NVE endret rutinene for mottak av søknader.  Endringen er gjort for å sikre god nok tid til å samkjøre/vurdere søknadene.

Fra 2018 skal søknader sendes nve@nve.no innen 31.05.2018.

Merk søknaden: Ref. 201833461

Ønsker du NVE som samarbeidspartner i et prosjekt støttet av Forskningsrådet, er det viktig å overholde fristen 31. mai. På den måten kan vi være med på å videreutvikle søknaden frem mot Forskningsrådets frister. Vi vil ikke behandle søknader sendt etter fristens utløp.  

Søknaden skal inneholde et prosjektforslag som tydeliggjør hvilke problemstillinger som er spesielt relevante for NVE og hvordan det er tenkt at NVE kan bidra til prosjektet.

NVE vil behandle og besvare alle søknader. Informasjon om hvilke prosjekter vi har valgt å støtte vil bli lagt ut på våre nettsider innen 1. juli.

NVE er underlagt offentleglova. Vi vil unnta forretningshemmeligheter fra offentlighet, herunder sensitive deler av prosjektforslag som sendes inn til oss.