Lyse er i oppløpet med flere konsesjonssøknader knyttet til strømnettet, her illustrert med luftfoto av elektrisk infrastruktur på Vagle i Sandnes. (Foto: Lyse)

Lyse arbeider med flere konsesjonssøknader som skal sendes til NVE før sommeren. De to første søknadene gjelder bygging av nye kraftlinjer mellom Gilja og Seldal i Gjesdal og mellom Fagrafjell, Vagle og Stokkeland i Sandnes.

Kilde: Lyse

Begge disse to søknadene om bygging av nye 132 kV-linjer samt utvidelse av Vagle transformatorstasjon (for prosjektet i Sandnes kommune) forventes å bli sendt i april måned. Ny kraftlinje mellom Gilja og Seldal er nødvendig for å knytte til planlagt vindkraftverk på Gilja. Ny kraftlinje mellom Fagrafjell og Stokkeland er nødvendig for å knytte den nye transformatorstasjonen til Statnett (Fagrafjell) sammen med overordnet distribusjonsnett (regionalnett) i regionen.

Nye Fagrafjell transformatorstasjon skal overta for dagens Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes som på sikt blir tatt ut av drift og fjernet. Nye linjer vil bli koblet sammen med eksisterende linjer ved Stokkeland, mens nytt 132 kV-anlegg blir plassert i Vagle for å fase ut våre egne anlegg i Stokkeland.

Flere prosjekter i gang
– Det er mye som pågår av planer i området mellom Fagrafjell og Stokkeland, deriblant planlegger Statens Vegvesen ny tverrforbindelse mellom riksvei 44 og E39, og Statnett skal ha flere linjer nordover fra Fagrafjell. Dette gjør at det er utfordrende å finne linjetrasèer i området, forteller gruppeleder Beate Rønneberg i Lyse Elnett.

De to neste prosjektene som skal sendes NVE er nye 132 kV-linjer mellom Opstad-Håland og Holen, samt ny stasjon på Håland og melding for ny 132 kV-linje mellom Veland og Hjelmeland samt ny stasjon på Hjelmeland. Planen er at disse to prosjektene skal sendes til NVE i mai. 

I tillegg er arbeidet startet med å se på ny 132 kV-linje fra Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger nordover til ny stasjon på Harestad og videre til Nordbø/Rennesøy.