Agder Energi lar seg utfordre av ungt innsyn: Et tverrfaglig team på fire studenter skal jobbe tett sammen og se på mulighetene i fremtidens kraftsystem. (Foto: Agder Energi)

Kraftsystemet har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og er i ferd med å gjennomgå omfattende endringer. Nå ønsker Agder Energi å bli utfordret av unge studenter til å se på hvordan bransjen blir påvirket, og hvilke muligheter og utfordringene disse endringene skaper.

Kilde: Agder Energi

− Rask utvikling i teknologi, miljøutfordringer og samfunnets avhengighet av strøm skjerper kravene til aktørene i bransjen. Vi vil derfor utfordre et tverrfaglig team på fire studenter til å jobbe tett sammen og se på muligheter i fremtidens kraftsystem, sier Erik Åbyholm, rådgiver HR i Agder Energi.

 Ny kompetanse og nye tanker
Summer Internship som prosjektet kalles, vil gi studentene innblikk i en av Norges mest innovative virksomheter, og i løpet av seks uker får de mulighet til å jobbe med svært sentrale problemstillinger for kraftbransjen. For Agder Energi er det viktig å koble å koble ny kompetanse og nye tanker med egen erfaring for å utvikle innovative løsninger.

 − Erfaringene fra andre bransjer med å tenke på denne måten er svært gode, og for Agder Energi kan det ligge potensielt store gevinster knyttet til innovasjon og utvikling i et slikt prosjekt. Vi trenger å bli utfordret på eksisterende arbeidsmåter, og få bidrag som skaper nysgjerrighet og åpenhet for impulser, sier Erik entusiastisk.

 Åpne spørsmål
Prosjektet markedsføres i disse dager mot studenter på høyskoler og universiteter i Norge, og Erik har allerede mottatt de første forespørslene. Til å være med på dette prosjektet ønsker Agder Energi unge mennesker som har fullført minimum tre år med høyere utdanning sommeren 2018, og er i gang med masterutdannelse. Oppgaven studentene skal jobbe med er muligheter i fremtidens kraftsystem. Hvordan vil energibransjen bli endret? Hvor kan nye kontantstrømmer oppstå og hvor vil de eksisterende forsvinne i kraftsystemet? Hvor kan de nye verdiene være, hvilke muligheter er interessante? Hva bør man unngå å gjøre?

− Dette er bare noen åpne spørsmål vi stiller innledningsvis. Det blir opp til studentene å komme med sine tanker og beskrivelser av mulige løsninger. Teamet som skal jobbe med oppgaven ønsker vi å sette sammen personer med ulik kompetanse, både de med mye kunnskap om kraftsystemet, og de uten kunnskap om kraftsystemet, sier Erik. Han ser for seg at studenter med utdannelse innen både IT, økonomisk, administrasjon og ledelse, samfunnsfag, statsvitenskap, og teknologi vil ha mye å bidra med i prosjektet.

− Det viktigste er at studentene er kreative, nysgjerrige og initiativrike og liker å tenke litt utenfor boksen. Ja, kanskje vet de ikke hva boksen er, smiler Erik. Målet er at studentene er på plass hos Agder Energi i uke 25.