Med 49,9 prosent av aksjene i Oppdal e-verk er TrønderEnergi nær eiermajoritet i selskapet. Nå skal det forhandles om de gjenstående 50,1 prosentene. (Foto: TrønderEnergi)

På kommunestyremøtet i Oppdal kommune i går ble det vedtatt at kommunen selger 49,9 % av aksjene i Oppdal e-verk til TrønderEnergi.

Kilde: TrønderEnergi

Kommunestyret vedtok samtidig at de ønsker å bruke inntektene fra salget til å kjøpe aksjer i TrønderEnergi. Oppdal kommune eier i dag 2,92 % av aksjene i TrønderEnergi.

– Bakgrunnen for at vi ønsker å bruke inntektene fra salget til å kjøpe aksjer i TrønderEnergi er at vi ønsker å sikre verdier og avkastning i et langsiktig perspektiv for kommunens innbyggere, sier ordfører i Oppdal Kirsti Welander (Ap).

I tillegg vedtok kommunestyret at kommunen skal gå i forhandlinger med TrønderEnergi for å avklare hvorvidt kommunen skal bruke sin opsjon på å selge de resterende 50,1 % aksjene i Oppdal e-verk til TrønderEnergi.

Kommunestyret har bedt kommunens forhandlingsutvalg legge vekt på følgende punkter i denne prosessen:

– ivaretakelse av medarbeiderne og sikring av deres rettigheter at arbeidsplassene tilknyttet dagens nettvirksomhet i Oppdal e-verk lokaliseres til Oppdal

– at nettleie i Oppdal blir satt lik resten av TrønderEnergi sitt område

– at verdiene/egenkapitalen som er bygd opp gjennom mange år sikres ved at aksjene i Oppdal Everk AS blir solgt til markedspris

– at Oppdalsregionen fremdeles får en rolle i TrønderEnergi sin nysatsing innenfor fornybarområdet

Resultat av disse forhandlingene skal legges fram for kommunestyret den 21. juni. Opsjonen Oppdal kommune har til å selge de resterende 50,1 % av aksjene i Oppdal e-verk går ut 1. juli i år.

– Vi har hatt en lang, åpen og god prosess med Oppdal kommune og Oppdal e-verk. Vi gleder oss nå til et videre og tettere samarbeid med Oppdal i tiden som kommer, enten det blir innenfor rammene av et helt eller delvis salg av Oppdal e-verk, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.