Suldal Elverk har overtatt Hjorteland transformatorstasjon fra Statnett, som nå er blitt en stasjon i regionalnettet med lokal eier. (Illustrasjonsfoto: Istad)

Hjorteland transformatorstasjon skiftet eier 01.04.2018, og blir dermed en stasjon i regionalnettet med lokal eier.

Kilde: Statnett

Avtalen er i tråd med Statnetts strategi om å eie og utvikle transmisjonsnett og selge regionalnett til nettselskaper som har fokus på drift og utvikling av regionalnett. 

– Vi er godt fornøyd med avtalen, som for oss betyr at vi kan frigi ressurser internt til å drive og utvikle transmisjonsnettet og la ansvaret for anlegg i regionalnettet gå over til lokale nettselskap, sier Tore Langeland, avdelingsleder driftsgruppe Sør Vest i Statnett.

Suldal Elverk KF eier og drifter regionalnettet og distribusjonsnettet i Suldal kommune og i deler av Hjelmeland kommune. To tilsvarende transformatorstasjoner eies allerede av Suldal Elverk.

– Å drifte enda en stasjon i egen regi vil legge til rette for kostnadseffektiv drift og utvikling av regionalnettet, som vil komme strømkundene til gode, sier Tor Bjarne Smedsrud, elverksjef i Suldal Elverk KF.