Med eierskap i og kontrakt med nyetablerte Becour tar Østfold Energi et strategisk fornybarsteg mot Europa. (Illustrasjonsfoto: Henny Stokset)

Østfold Energi har signert kontrakt med Becour, og eier nå 12 % av aksjene i selskapet. Becour er et helt nytt selskap med base i Fredrikstad, og Østfold Energi ble invitert til å delta i dannelsen av selskapet gjennom kjøp av aksjer. Becour satser på salg av opprinnelsesgarantier fra norsk fornybarproduksjon til europeiske kunder.

Kilde: Østfold Energi

– Vi er overbeviste om at fremtiden ikke bare er elektrisk, men også fornybar. Norsk vannkraft og vindkraft har en betydelig merverdi ved at den er garantert helt ren og bærekraftig. Vi har investert i Becour fordi vi tror at dette selskapet vil kunne bidra til å løfte verdien av vår fornybare energiproduksjon ytterligere, sier Morten Karlsen, direktør marked og forretningsutvikling i Østfold Energi.

Karlsen legger til at Østfold Energi har et strategisk mål om kompetansebasert vekst innen energirelatert virksomhet.

– Når Becour og Hans Petter Kildal nå satser på å skape et solid og fremtidsrettet selskap i Østfold, ønsker vi selvfølgelig å være med! Vi har tro på at Becour vil vokse til å bli en viktig aktør innen markedet for opprinnelsesgarantier.

Skal gi kraftprodusentene en større del av kaka

Becour startet sitt arbeid for å endre markedet for opprinnelsesgarantier i januar i år. Energiselskapet Lyse har også kjøpt 12 % av selskapet.

– Med Lyse og Østfold Energi med på laget er en viktig brikke på plass, og vi kan fokusere på hovedoppgaven: Nå skal vi sørge for at handel med opprinnelsesgarantier har en reell verdi for energibrukere og produsenter av fornybar energi. For å oppnå dette er vi avhengig av gode og langsiktige samarbeid med energiselskapene, sier Hans Petter Kildal, administrerende direktør i Becour

Frem til nå har mye av den økonomiske gevinsten fra opprinnelsesgarantier forsvunnet til tradere og mellommenn i markedet – dette er ikke etter intensjonen. I Becour sin forretningsmodell skal 80% av inntektene gå til produsentene av fornybar energi.

– Becour blir en viktig pådriver for å synliggjøre verdien av norsk fornybar energi, og vi gleder oss til å ta del i denne reisen sammen med dem, sier Jens Arne Steinsbø, Leder Strategisk Analyse og Digitalisering, Lyse AS.