Med relativt stabile forhold har energiprisen tatt seg en pust i bakken denne uken. (Foto: LOS Energy)

Normalt vær for årstiden, stabile priser på fossile råvarer og lite uroligheter på verdensbasis gjør at energiprisen kan ta seg en pust i bakken denne uken.

Kilde: LOS Energy

Snøsmelting har bedret den umiddelbare hydrologiske situasjonen, høyere temperaturer reduserer etterspørselen etter strøm og mer vann er tilgjengelig i det korte bildet. Spotprisen faller derfor noe siden forrige uke. Markedsaktørene forventer også at prisene skal falle videre inn mot sommeren, noe som er helt normalt.

Svingninger
Med en stigende kullpris og fallende pris for utslippsrettigheter har både nordisk og tysk terminpris svingt litt opp og ned, men ender opp på nesten samme nivå som forrige uke. 

Ingen forstyrrelser
Det meldes om god tilbuds-situasjon i kullmarkedet, men prispresset er likevel ikke stort. Gode makrotall har tidligere blitt forstyrret av hendelser som trusler om handelskrig, sanksjoner mot russiske oligarker og rakettangrep mot Syria. Men, ingen av disse hendelsene har utviklet seg videre. Derfor tar energimarkedene en liten pust i bakken, før vi kan se den videre retningen i energiprisene.