I et høringsforslag foreslår NVE at kunder som knytter seg til nettet må betale alle kostnadene ved tilknytningen. (Foto: Statnett)

NVE foreslår endringer i regelverket om anleggsbidrag og åpner for at nettselskapene skal kunne kreve anleggsbidrag i regional- og sentralnettet. Det skal gi gode prissignaler til kundene.

Kilde: Energi Norge

I høringsforslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er anleggsbidrag foreslått endret fra «kan»- til «skal»-bestemmelse. NVE ønsker også å fjerne bunnfradraget og tilknytningsgebyr, som betyr at kunder som knytter seg til nettet må betale alle kostnadene ved tilknytningen. Tidligere har ikke kunder som har bedt om tilknytning eller økt kapasitet betalt for nettinvesteringer.

– Energi Norges medlemmer har så langt signalisert at de er positive til endring i forskrift fra «kan» til «skal» ta anleggsbidrag. Dette vil bidra til likebehandling og vil fjerne muligheter til strategisk tilpasning knyttet til reguleringsmodellen, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Gir gode prissignaler

NVE mener endringene er viktig for å gi kundene på alle nettnivå gode prissignal om dimensjonering, lokalisering og etablering. Kundene kan gjøre egne tilpasninger som reduserer eller fjerner behovet for en nettinvestering, dersom de ser en andel av de investeringskostnadene de utløser.

– Med disse endringene som NVE foreslår er det viktig at regelverket er presist, slik at det ikke genererer unødig tvister mellom nettselskapene og kundene, påpeker Svartsund.

Nye krav

I høringsforslaget er det i tillegg satt opp noen nye krav til reguleringsmodellen. NVE foreslår:

  • At tiårsregelen også endres fra «kan»- til «skal»-bestemmelse. NVE tillater i dag at anleggsbidrag fordeles over ti år etter at nettanlegget er ferdigstilt.
  • At bunnfradrag og tilknytningsgebyr fjernes.
  • At nettselskapet kun kan kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 prosent av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelsene ikke skyldes forhold på kundens side.

Høringsfristen er satt til 25. mai og endringene skal gjelde fra 1. januar 2019.