Hva gjør smartgrid-prosjekter attraktive for investorer? Det søker prosjektet Studie å finne svar på i en omfattende analyse av 100 lavspennings fyrtårnprosjekter i EU. (Illustrasjonsfoto: eSmart Systems)

Smartgrid-fyrtårn prosjekter Studie med fokus på hva som gjør smartgrid prosjekter attraktive for investorer, med tilleggsfokus på hvordan generere investeringer i Smartgrids i EU, ble lansert i januar i 2018. Studien er en omfattende analyse av et utvalg på 100 lavspennings fyrtårnprosjekter i EU for å identifisere 8 voksende virksomhetsmodeller sentrert på et vidt spektrum.

Kilde: Smartgridsenteret

Studie med fokus på hva som gjør smartgrid prosjekter attraktive for investorer, med tilleggsfokus på hvordan generere investeringer i Smartgrids i EU, ble lansert i januar i 2018.

Studien er en omfattende analyse av et utvalg på 100 lavspennings fyrtårnprosjekter i EU for å identifisere 8 voksende virksomhetsmodeller sentrert på et vidt spektrum av verdistrømmer. Analysen dekker fire brukercaser: Smart Network Management, Coordination of Distributed Energy Resources (DER), E-Mobility and Smart Customer/Prosumer.

Konklusjoner fra studiet

Mange smartgridaktiviteter skjer utenfor EU, med USA som ledende i å fase inn smartgridteknologier og applikasjoner. Det er en reel kompetiv trussel for selskaper i EU i deres innenlandsmarkeder. Men, smartgridaktiviteter utenfor Europa posisjonerer tredjelandsmarkeder som potensielle for eksport, med en klar etterspørsel for smartgridteknologier. Adekvat finansiering, modne virksomhetsmodeller, og en kritisk masse for økonomier av skala er viktige hjelpemidler for vellykkede investeringer i smartgridapplikasjoner.