FoU-direktør i Statnett Sonja Berlijn og instituttleder ved elkraftteknik på NTNU Ole-Morten Midtgård har inngått avtale om et professorat på maskinlæring og blockchain. (Foto: Statnett)

Statnett og NTNU skal de neste fem årene samarbeide om et professorat for å forske på anvendelsen av blockchain, stordata og kunstig intelligens i kraftsystemet.

Kilde: Statnett

Kraftbransjen er i endring. Dersom vi skal nå målet om mer energi fra fornybare kilder som sol, vind og vann og et bærekraftig energiforbruk, kreves det nye digitale løsninger. Derfor har Statnett og Institutt for elkraftteknikk ved NTNU nå inngått et samarbeid for å styrke den tverrfaglige satsningen på elektrisk energiinformatikk i planlegging, design og drift av moderne kraftsystemer.

– Elektrisk energiinformatikk er et nytt og spennende forskningsfelt. Med blockchain-teknologi, kunstig intelligens og stordata skaper man nye markedsløsninger og bidrar til økt driftssikkerhet og effektivitet i kraftsystemer, sier instituttleder ved elkraftteknikk ved NTNU, Ole-Morten Midtgård. 

– Vi forventer at maskinlæring, kunstig intelligens og etter hvert blockchain, vil få stor innvirkning på hvordan kraftsystemet og det norske transmisjonsnettet utvikles og driftes. Dette er områder vi legger ned en betydelig innsats på i dag, og som professoratet ved NTNU vil gi viktige bidrag til, sier FoU-direktør i Statnett Sonja Berlijn.

Professoratet vil ta utgangspunkt i å anvende teknologiene på områder som analyser, dimensjoneringsgrunnlag for ledninger og anlegg, modeller og driftsløsninger på ulike nivåer i kraftsektoren og ulike markedsløsninger.  

– Et klimavennlig og samfunnsøkonomisk energisystem bidrar til at datamengdene i kraftforsyningen fortsetter å øke og at endringene går raskere. I fremtidens kraftsystem forventer vi derfor at behovet for maskinlæring og automatisering basert på store datamengder, sammen med sanntidsløsninger, blir stadig større. Ved hjelp av maskinlæring kan vi få bedre beslutningsgrunnlag, kombinere datakilder på en måte som ikke var mulig før og raskt ta riktige beslutninger, påpeker Berlijn.  

Utvikler kompetanse for fremtidens behov

Professoratet er også et virkemiddel for å bygge opp ny og fremtidsrettet kompetanse i kraftsektoren. – På denne måten bidrar vi til at det utdannes ingeniører med en kompetanse som vi trenger om noen år, når digitaliseringen har tatt enda noen steg, sier FoU-direktør i Statnett Sonja Berlijn.

– Institutt for elkraftteknikk vil med dette professoratet etablere seg som et tverrfaglig norsk tyngdepunkt for bruk av blockchain-teknologi, kunstig intelligens og stordata i kraftbransjen. Professoratet vil bidra til å bygge bro mellom fagmiljøene datateknologi, informasjonssikkerhet, kybernetikk og elkraftteknikk, påpeker instituttleder Midtgård. 

Han fremhever at Statnett vil bidra med relevante problemstillinger og data. – Dette vil på sikt styrke NTNUs utdanning og forskning innen elkraftteknikk og elektrisk energiinformatikk, avslutter instituttleder for Institutt for elkraftteknikk, Ole-Morten Midtgård. Berlijn og Midtgård opplyser at det er en svært lav andel kvinnelige professorer i Norge.  NTNU og Statnett oppfordrer derfor særlig kvinner til å søke på dette og tilsvarende professorat.