Fra 6. april er samtlige terskler for offentlige anskaffelse oppjustert. (Illustrasjonsfoto: Norges Bank)

Samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser er justert opp fra og med 6. april 2018.

Av: Tone Molvær Berset, KS Bedrift 

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i Norge.

Med virkning fra 6. april 2018 er den nasjonale terskelverdien justert opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med dette.

For anskaffelser mellom 100.000 og 1,3 millioner kroner har man fortsatt et større handlingsrom og enklere prosedyrer. Oppdragsgiver gis et større handlingsrom til å organisere konkurransen på den måten man selv mener er hensiktsmessig. Det er ingen kunngjøringsplikt, men anskaffelsen må følge de grunnleggende prinsippene om blant annet konkurranse.

I mange tilfeller vil det da være tilstrekkelig å for eksempel kontakte tre leverandører og be om tilbud. Hva som kreves for å oppfylle de grunnleggende prinsippene øker i takt med anskaffelsens verdi og viktighet.

Dersom anskaffelsen har en verdi på under 100.000 kroner er anskaffelsen fritatt fra anskaffelsesregelverket, og kontrakter kan tildeles direkte til en leverandør.