I februar 2019 lanseres Elhub. Nå er de første aktørene godkjente for å delta i ordningen.

De første kraftleverandørene og nettselskapene har nå gjennomført og fått godkjent de obligatoriske testene mot Elhub. I ukene som kommer, starter arbeidet med å godkjenne resten av de om lag 350 aktørene som skal bruke Elhub. Fremdriften følger plan for lansering i februar 2019.

Kilde: Statnett

– Det siste halvåret er det gjennomført omfattende testing og herding av Elhub. Like etter påske startet vi den obligatoriske test- og godkjenningsfasen for et utvalg av aktørene som skal bruke Elhub, og de første aktørene er nå godkjent. Denne første godkjenningsfasen har omfattet mange av de største nettselskapene og strømleverandørene. Aktørgodkjenningen bekrefter at det meste av funksjonaliteten, slik som leverandørbytter, oppdateringer av grunndata og innsending av måleverdier, fungerer hos aktørene, sier daglig leder i Elhub AS Tor Bjarne Heiberg.

Elhub blir et sentralt datanav i kraftmarkedet, og funksjonalitet i Elhub og hos markedsaktørene skal fungere sammen i henhold til det nye markedsdesignet. – For kraftleverandørene har aktørgodkjenningen i all hovedsak gått greit. Det samme gjelder nettselskapenes innsending av målerverdier for forbruk og verifisering av markedsprosesser, utdyper Tor Bjarne Heiberg.

Heiberg er imidlertid opptatt av at mange av nettselskapene har utfordringer med å etablere automatisk innsending av måleverdier for produksjon og utveksling med tilstøtende nettområder. – Nå som den tekniske løsningen for Elhub er på plass, er det viktig at kvaliteten på disse dataene er god, og at innsending til Elhub skjer daglig. Dette er noe Elhub har varslet om, og som alle nettselskap nå må ta en gjennomgang på, understreker han.

Aktørene som ikke har vært igjennom prosessen for å bli godkjent til nå, er i disse dager i gang med å etablere teknisk kommunikasjon med Elhub. Selve aktørgodkjenningen for disse starter 22. mai og skal pågå til slutten av august. Aktørgodkjenningen er obligatorisk og det er mange selskaper som skal verifisere sitt system og godkjennes på løsningen. Det ligger mye arbeid foran selskapene som nå skal godkjennes, samt for Elhubs organisasjon, avslutter Heiberg.

Fakta om Elhub
Elhub er et effektiviserings- og digitaliseringsprosjekt for kraftmarkedet. Løsningen vil hver dag samle forbruksdata fra nærmere tre millioner forbrukere og produsenter og prosessere 72 millioner måleverdier for foregående døgn. Deretter skal informasjonen gjøres tilgjengelig for markedsaktørene.

I tillegg skal Elhub håndtere markedsendringer slik som bytte av leverandør, bostedsflyttinger samt øvrig informasjon relatert til hver forbruker. I stedet for å samle og prosessere denne informasjonen hos og mellom 350 forskjellige aktører, samles det nå på et sted. Den årlige samfunnsøkonomiske besparelsen er beregnet til 200 millioner kroner.

For strømleverandørene gir Elhub mer presis og effektiv håndtering av kunder, og lavere kostnader, samtidig som de vil kunne tilby nye tjenester. For forbrukere vil Elhub gjøre det enklere å følge opp forbruket og skifte strømleverandører, gi en enklere faktura og tilgang til nye smarte løsninger for å redusere strømforbruket.