troll A
Troll A vil nå få kompensasjon fra Statnett hvis strømmen må kobles ut. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Kombinasjonen av at råvareprisene fortsetter å øke og ustabil fornybar kraftproduksjon gjør at man kan forvente store svingninger i strømprisen i Norden fremover.

Kilde: LOS Energy

Høye temperaturer har gitt massiv snøsmelting i Norden. Mange steder har det blitt konstatert flom, og det er fremdeles høy vannføring flere steder. Dette ga utslag i prisene i markedet for over to uker siden.

Nå er flomtoppen bak oss og tilsiget på vei ned. Etter at vi hadde en relativt lav spotpris for to uker siden, er spotprisen nå tilbake der den var før snøen begynte å smelte. Liten produksjon av vindkraft, og fravær av nedbør gjør at presset på vannkraftproduksjonen er lavere enn hva markedet forventet i forkant av våren.

Høyere etterspørsel
Utenfor Norden fortsetter de fossile råvareprisene å stige. Markedet etterspør stadig mer olje – noe som igjen påvirker oljeprisen. Dette gjør også geopolitikk og OPEC.

Markedsmekanismen
Kullprisen fortsetter også å stige. Og dette bør trigge reaksjoner i markedet. Enten ved at etterspørselen dabber av, eller at den høye prisen trekker flere tilbydere inn i markedet. Men, så langt har vi ikke sett tendenser til dette. 

Storbritannia har priset ut kullet
Langtidseffekten ved prisøkningen på kull bør være at kull fases sakte men sikkert ut av markedet. På kort- og mellomlang sikt kan det bety at kull blir en knapp faktor, og dermed prises opp til der andre energikilder blir lønnsomme. For eksempel gass-, bio-, vind- og solkraft. 

I Storbritannia har de skattlagt kullkraft så kraftig at den fossile råvaren nesten er faset ut. Gasskraft har overtatt for kullkraft i kraftproduksjonen. Det betyr ikke nødvendigvis lavere strømpriser – heller tvert imot. 

Lavere priser over tid
Subsidiering av fornybar energi har derimot vist seg å gi lavere priser over tid. Men, erfaringen fra Tyskland er at man må kunne tåle store svingninger i kraftprisen.

I kraftmarkedene går utviklingen tregt. Vi vil nok oppleve både perioder med redusert tilbud og dertil høye priser, men også perioder alt for mye strøm i markedet og lave priser. For øyeblikket er vi nok inne i førstnevnte kategori. Men, dette er en del av en supersyklus og det gjelder å posisjonere seg for store endringer i strømprisen fremover.