Elmåling satt i fremtidsperspektiv er den røde programtråden gjennom årets Elmåledager. (Foto: Lyse)

Energibransjen er på vei mot industri 4.0. Digitale stasjoner, strømmålere og montasjekontroller er eksempler på dette.

Kilde: Energi Norge https://www.energinorge.no/fagomrader/stromnett/nyheter/2018/skaper-fremtidens-digitale-losninger-for-elmaling/

Opp mot 70 prosent digitale strømmålere er nå på plass i norske hjem, montasjekontroller foregår fra kontorpulten og digitale stasjoner med fiberkabler og datapakker er på vei.

Digitalisering av elmålingen er temaet for Energi Norges konferanse Elmåledagene på Lillestrøm 29. – 30. mai. Vi har tatt en prat med noen av dem som kommer for å presentere sine prosjekter.

Digitale stasjoner er fremtiden

Nargis Shabbir Hurzuk jobber som prosjektingeniør for Statnetts FoU-prosjekt «Digital stasjon». I litt over ett år har hun jobbet med pilotprosjektet som var ferdig driftssatt i september i fjor. 

– Mest sannsynlig skal piloten ut i 2019, med fortsatt mulighet til å utvide driftsperioden ved behov. Vi har tatt med oss mange erfaringer ved å gjøre tester av den digitale stasjonen i parallell med eksisterende stasjoner. Dette er fremtiden, sier Shabbir Hurzuk.

Statnett er initiativtaker og eier av prosjektet som vil åpne opp for nye funksjonaliteter, mindre bruk av tid på anlegg og reduksjon i utkoblingstiden. Med den nye stasjonen er målet også å digitale prosessene, spare penger og unngå ulykker.

– Dette er virkelig fremtiden. Vi har planer om å bygge én eller to stasjoner med den nye teknologien i første omgang, før vi starter utrullingen, sier Shabbir Hurzuk.

Montasjekontroll fra kontorpulten

Til konferansen kommer også Mona Vassbotn som er teamleder for måler i Troms Kraft. Vassbotn har ansvaret for drift av de nye strømmålere som er montert, og er spesielt interessert i hvilken nytteverdi informasjonen fra målerne kan gi til kraftselskapene. 

– Blant annet gjør jordfeilvarsling at målerne avslører feilkoblinger og andre feil i installasjonene som for eksempel strømtyveri. Feil som tidligere var vanskelig å kontrollere, får vi nå direkte fra strømmålerne. Bare i løpet av det siste året har vi funnet rundt 600 feilkoblinger på denne måten, sier Vassbotn.

Ved å ta i bruk nettnytteverdien i blant annet jordfeilsøk, har Troms Kraft allerede redusert tidsbruken med 25 prosent. Med installasjon av de nye målerne har de også arbeidet med å få på plass montasjekontroll fra kontorpulten.

– Mye av jobben med feilsøk og kontroll er flyttet til kontoret. Vi har aldri tidligere hatt mulighet til å kontrollere alle målepunkt. Ved hjelp av denne metoden får vi rett og slett gjort en bedre jobb, avslutter Vassbotn.