Facebook har inngått en avtale på 15 år om å kjøpe kraft fra vindklyngen Bjerkreim i Stavanger-regionen. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Facebook har signert sin til nå største energiavtale med 15 årig kraftkjøp av all elektrisitet fra vindklyngen Bjerkreim i Stavanger-regionen.

Kilde: Norsk Vind Energi

Etter å ha søkt og «scannet» hele Europa for energieffektive og bærekraftige vindprosjekter har Facebook signert sin til nå største energi-kontrakt i Stavanger regionen. 

Norsk Vind Energi, er prosjektselskapet bak Bjerkreimklyngen hvor de sammen med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara, som er prosjektets investor, har forhandlet en energiavtale som omfatter Faceboks kjøp av 1 milliard kwt /år i 15 år. 

Om ikke lenge vil klyngen bestå av 70 Siemens 4,2 Mw vindturbiner og for en periode bli Norges største vindpark.

Facebooks forpliktelse til å bli 100% fornybare I alle sine operasjoner globalt, så raskt som mulig, er hoved-driveren bak denne historiske nullutslippsavtalen. 

Prosjektutvikler og energiselskapet bak, Norsk Vind Energi, er et av Norges ledende uavhengige private vindenergiselskap.  

«Det er et privilegium å erfare at dette prosjektet, utviklet på den vindfylte vest-kysten av Norge, gjennom en periode på mer enn ti år, har endt opp som den foretrukne leverandør av fornybar energi til Facebook og Luxcara, sier Rune Hersvik, seniorpartner i Norsk Vind Energi.»   

«Når multinasjonale moderne selskap som Facebook og Google inngår store langsiktige kontrakter om kjøp av vindkraft, gir det verden et kraftfullt signal om at et viktig steg i retning av grønnere energiproduksjon og forbruk blir gjennomført. Det gir oss håp om at Parisavtalens klimamål kan nås ved at flest mulig selskaper forplikter seg til å bli 100% fornybarbasert.»

Som en direkte konsekvens av avtalen med Facebook, har entreprenør og flere underleverandører sikret viktig arbeid for sine ansatte, og hovedvertskommunen; Bjerkreim kommune, har sikre seg langsiktige skatteinntekter som et resultat av avtalen.   

Norsk Vind Energi er et av Norges største uavhengige private vindenergi-selskap med en portefølje på mer enn 700 Mw.

Selskapet har inngått en investoravtale med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara for dette prosjektet. De har videre gjort en avtale med tyske pensjonsfond som vurderer investering i vindkraft som tilstrekkelig sikkert og bærekraftig å investere sine pensjonspenger i.