Fjelberg Kraftlag, her illustrert med administrasjonsbygget på Sæbønes, søker sammen med Haugaland Kraft. (Foto: Fjelberg Kraftlag)

Haugaland Kraft AS og Fjelberg Kraftlag SA har inngått en intensjonsavtale med mål om å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft.

Kilde: Haugaland Kraft

Haugaland Kraft og Fjelberg Kraftlag er blitt enig om å starte en prosess for å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft. Gjennomføringen av transaksjonen skjer etter omdanning av samvirkelaget Fjelberg Kraftlag til et aksjeselskap og deretter fusjon med Haugaland Kraft.

Dette vil innebære at Fjelberg Kraftlags ulike virksomhetsområder, en aksjepost på 20 prosent i Kvinnherad Breiband og på 2,97 prosent i SKL, overføres til Haugaland Kraft. – Integreringen av Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft vil ha en rekke positive virkninger for kundene i vårt område, sier styreleder i Fjelberg Kraftlag, Sverre Olav Handeland, og legger til:

– Forsyningssikkerhet og beredskap i hele Kvinnherad styrkes gjennom sammenslåingen og arbeidsplasser sikres. De strukturelle endringene sikrer konkurransedyktige tjenester og lavere nettleie for våre kunder. Alle ansatte vil få ansettelse i Haugaland Kraft og arbeidssted blir som i dag, sier Handeland.

 – Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nettet er store i de kommende år, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga. Han peker på at integreringen av Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft vil sikre og styrke både regionalnettet og distribusjonsnettet. Haugaland Kraft vil også tilføre regionalnettsoppgaver til Kvinnherad, som igjen vil trygge arbeidsplasser og kompetansemiljøet i området.

– Haugaland Kraft er en stor regional bidragsyter til fellesskapet gjennom samarbeidsavtaler innen idrett og kultur, samt arrangementer og aktiviteter rettet mot barn og unge. Dette engasjementet ser vi frem til å utvide i Fjelbergs sitt forsyningsområde og bidra til at Kvinnherad fortsatt skal være en attraktiv region å bo og arbeide i, sier Olav Linga. Endelig vedtak vil bli foretatt i et ekstraordinært årsmøte i Fjelberg Kraftlag.