Selv om vannet har flommet i mange av landets elver den senere tiden holder strømprisen seg på et høyt nivå. (Illustrasjonsfoto: OED)

Strømprisene er høye selv om rask snøsmelting ga vårflom flere steder på Østlandet.

Kilde: NVE

NVEs oversikt over energiinnhold i snøen, viser at det er rekordlite snø i fjellet. Prognosen i figuren indikerer at vi er i ferd med å gå under minimum siden 1981. NVEs data viser at siden 1958, er det kun etter den snøfattige vinteren 1960 det var mindre snø enn det ligger an til nå.

Strømprisene i Norge er ofte lave når det er flom. De siste ukene har sommervarme gitt rask snøsmelting og flom i flere vassdrag, særlig på Østlandet. Til tross for dette, er strømprisen like høy som i vinter.

– Snøsmeltingen fyller opp kraftmagasinene. Økningen i fyllingsgrad var forventet, og vil ikke føre til at strømprisen synker veldig mye, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Mindre nedbør og høyere CO2-pris

Strømprisene er mye høyere i år, enn tidligere år på denne tiden. Den høye strømprisen henger sammen med mindre nedbør enn vanlig, og høyere priser på gass, kull og CO2 enn tidligere.

– Norge har en væravhengig strømforsyning. Når det regner lite, går prisene opp. Samtidig har det blitt dyrere å importere strøm til Norge fordi prisen på CO2-kvoter nesten har tredoblet seg i vinter, påpeker Sanderud.

I et normalår kan det forventes omtrent 50 prosent mer nedbør som kan benyttes til strømproduksjon, enn det vi har hatt så langt i år. Kraftig smelting de siste ukene gjør at snømengden er om lag 19 TWh mindre enn normalen.

Prisen på CO2-utslipp er nå tre ganger høyere enn for ett år siden, fra 4,50 euro for et år siden til om lag 14 euro i dag. Den kraftige økningen i CO2-priser kan forklares med at EU har vedtatt betingelsene for CO2-markedet frem mot 2030. De nye reglene pålegger kraftprodusenter og industri i Europa å redusere CO2-utslippene raskere enn de hittil har gjort.

1000 kroner dyrere enn i fjor

Totalt har en vanlig norsk husholdning (med et strømforbruk på 20 000 kWh) måtte betale omtrent 1000 kroner mer for strømmen så langt i år, sammenliknet med samme periode i fjor. Strømkunder betaler også nettleie og forbruksavgifter som en del av den totale strømregningen. Det betyr at selv om strømprisen går opp med 50 prosent, betyr ikke det at den totale strømregningen øker like mye.

For at strømprisen skal bli lavere, må CO2-prisen gå ned, eller vi må får mer nedbør enn forventet i et normalår i Norge – eller begge deler.