Arbeidet med byggingen av Nedre Otta kraftverk er i rute, både tids- og budsjettmessig. Våren 2020 skal kraftverket settes i drift. (Foto: Eidsiva)

Et av de største pågående vannkraftprosjektene her i landet, Nedre Otta Kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland, begynner å ta form. Våren 2020 skal anlegget settes i drift.

Da er det 315 GWh fornybar energi som skal fases inn på nettet. Det skjer fra en nybygget kraftstasjon med to kaplanturbiner, hver på 43 MW, i drift. Fallet som utnyttes i Ottaelven er på 55,5 meter. Naturinngrepene som følge av utbyggingen blir vurdert som relativt beskjedne.

I skrivende stund er nesten 70 prosent av fjellarbeidene, i regi av Skanska, fullført. Montasje av mekanisk utstyr er påbegynt, med Adritz i sentral posisjon som leverandør av både mekanisk og elektroteknisk utstyr.

Fremdriften i prosjektet går som planlagt, forteller Pål Røssum, prosjektleder for Nedre Otta Kraftverk. – Vi er i rute både på tid og budsjett. Den gjennomsnittlige produksjonen i byggefasen så langt har ligget på 120 meter i uken. Fortsetter arbeidet i samme tempo vil Skanska ha fullført alt fjellarbeid innen januar 2019, noe i forkant av planen. De mekaniske og øvrige tekniske installasjonene følges opp i samsvar med avtalt tidsplan.

Nedre Otta Kraftverk har en kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner. Bak prosjektet står Opplandskraft, som eies av E-CO Energi, Eidefoss og Eidsiva. Gjennomføringen ledes av Eidsiva Vannkraft.

En mer omfattende statusrapport om dette prosjektet blir publisert i juni-utgaven av fagbladet Energiteknikk (nr. 5-18).