vann
Illustrasjonsfoto.

Når de økonomiske resultatene til landets energiselskaper i 2017 legges sammen blir det mange milliarder av det. Det kan nesten virke som om all hausingen rundt behovet for bedre rammebetingelser er i overkant overdrevet.

Strømmen av økonomisk resultatrapportering fra energiselskapene i 2017 har ebbet ut. Med noen få unntak er det nesten ikke måte på hva som er prestert. Flertallet av ledere og eiere kan smile herfra til banken. Selv når rundhåndede utbytter er delt ut er det brukbart igjen på de fleste bankkontiene. Det er i hvert fall liten nød å spore blant de som produserer og leverer strøm.

En forsiktig oppgang i strømprisen har vært til velsignelse for både små og store produsenter av strøm. Mye av dette skyldes langt på vei nedbetalte kraftverk og generøse støtteordninger til stadig mer fornybar energi fra et større mangfold av energibærere. Og mer er på gang. Rundt om i landet er det tendenser til kødannelse i prosjektgjennomføringen. Dette gjelder både for produksjon og transport av strøm.

Ikke nok med det. Når mange av fremstående ledere i landets energiselskaper løfter blikket mot fremtiden er det spor av stjerner å glimte i øynene. På en slik bakgrunn er det kanskje ingen grunn til å frykte at vi kommer til å kveles i armod og bedrøvelige tilstander. Flere strømkabelforbindelser med utlandet gjør neppe noe fra eller til. Vi vil uansett ha tilstrekkelig med fornybar energi, til overkommelige priser, så langt fantasien rekker i mange generasjoner fremover.

Dette er et positivt budskap å ta med seg inn i en gryende forsommer, til bruset av snø som smelter og nedbør som i varierende grad og tempo fyller vannkraftmagasinene rundt om i landet. God helg!