Bjerkreim-kontrakten er, med sine 120 MNOK, den største noensinne for VEO. (Foto: VEO)

VEO har inngått en kontrakt for alt elektrisk utstyr utenom turbinene for en vindpark i Rogaland i Norge. Bjerkreim-klyngen, med 70 vindturbiner og en installert kapasitet på 294 MW, skal levere strøm til det nordiske strømnettet, og eies og styres av det tyske forvaltningsselskapet Luxcara. Kontraktsverdien på om lag 120 millioner kroner er et av de største noensinne for VEO.

Kilde: VEO

VEO skal levere en totalløsning, som starter fra de installerte vindturbinene og fram til fordelingsnettet for vindparkene. Leveransen inkluderer systemutredninger med forhåndsprosjektering, detaljprosjektering, to høyspenningssekundærstasjoner (2 x 170 MVA) inkludert nettransformatorer, koblingsutstyr for mellomspenning samt sikrings- og kontrollsystemer ferdig installert og satt i drift. VEO startet arbeidet i april 2018. Sekundærstasjonen skal leveres og aktiveres i mai 2019. Prosjektet skal overleveres Luxcara innen 1. januar 2020.

For VEO er Bjerkreim-prosjektet viktig av mange grunner. VEO er stolte over tilliten Luxcara viser VEO med denne avtalen. «Vi gleder oss over igjen å kunne stole på det gode samarbeidet med VEO», sier Dr. Alexandra von Bernstorff, Administrerende Partner i Luxcara. Akkurat som i tilfellet Egersund, VEOs forrige prosjekt for Luxcara, bygges Bjerkreim-klyngen samme med prosjektutvikleren Norsk Vind Energi. På det norske vindmarkedet er Norsk Vind Energi en erfaren og pålitelig prosjektutvikler for utenlandske investorer med en dynamisk vekststrategi. VEO har erfaring fra å samarbeide med internasjonale interessenter, og å oppfylle internasjonale prosjekt- og kontraktskrav. Bjerkreim-prosjektet er spesielt interessant med tanke på prosjektets enorme omfang: «Vi var i stand til å ta å på oss det fulle elektriske ansvaret for et prosjekt av dette omfanget fordi vi har solid erfaring og sterke prosjektledelseskunnskaper. Vi er svært fornøyd med kontrakten, ettersom den bekrefter tilliten vi har oppnådd i vindmarkedet», sier Viktor Forss, Administrerende Direktør hos VEO AS.

Flere inngåtte kontrakter i det norske vindmarkedet

Det norske vindkraftmarkedet opplever sterk vekst. De økte investeringene i markedet ser ut til å fortsette i de neste årene, noe som gir etablerte leverandører som VEO interessante og utfordrende muligheter. VEO har lenge hatt en tilstedeværelse i det finske vindkraftmarkedet, og kan nå utnytte sine velprøvde konsepter og kunnskap i større norske investeringer. I slutten av 2017 inngikk VEO vindelektrifiseringskontrakter for Hennøy vindpark (60 MVA) og Marker vindpark (55 MVA), og har flere større prosjekter under oppseiling som skal annonseres senere i år.