Det finnes mange gode grunner for en strømkabelforbindelse mellom Norge og Skottland. Her poengterer Energi Norge seks av dem. (Foto: Nexans)

NorthConnect har søkt konsesjon om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland. Prosjektet har nylig vært på høring og behandles av norske og skotske myndigheter parallelt. Kabelen vil øke verdien av den norske fornybarnæringen som eies av kommuner, fylkeskommuner og staten.

Kilde: Energi Norge

1) Tidenes mest lønnsomme prosjekt Kabelprosjektet er ventet å gi et samfunnsøkonomisk overskudd på minst 14 milliarder kroner, bare på norsk side. Det gjør prosjektet til det mest lønnsomme norske myndigheter har hatt til vurdering noensinne. Det er mer lønnsomt enn de to siste kablene Norge har vedtatt å bygge, og som både den rødgrønne regjeringen og den borgerlige regjeringen har lagt til rette for. Overskuddet tilsvarer ett års skatteinntekter fra norsk vannkraft.

2) Øker verdien av norsk vannkraft Kabelen skal etter planen føres i land ved Eidfjord i Hordaland. I dette området er det dobbelt så mye kraftproduksjon som forbruk. Tilgangen til det britiske markedet vil øke verdien av norsk vannkraft, som eies av kommuner, fylkeskommuner og staten. I tillegg kan den nye kabelen bidra til å avlaste kraftnettet som går mellom landsdelene i Norge og bedre forsyningssikkerheten på Vestlandet, samtidig som vi sparer kostbare nettinvesteringer.

3) Bidrar til å kutte klimagassutslipp Kull- og gasskraft står for rundt 25 prosent av de samlede klimagassutslippene på de britiske øyer. Den nye kabelen legger til rette for reduserte utslipp fra den britiske kraftsektoren, ved at norsk vannkraft kan levere stabil strømforsyning når det er vindstille på skotsk side og deres vindmøller ikke produserer. Dette åpner også for at britene kan bygge ut mer variabel fornybar energi, og at Norge kan kjøpe rimelig kraft tilbake i perioder med overproduksjon.

4) Prosjektet eies av stat og kommuner NorthConnect omtales som en «privat» kabel fordi prosjektet eies av kraftselskapene Agder Energi, Lyse, E-CO Energi og Vattenfall. Men disse fire selskapene eies 100 prosent av kommuner på Sørlandet, Vestlandet, Østlandet og den norske og den svenske staten. Inntektene fra kabelen vil med andre ord gå tilbake til fellesskapet.

5) Har beskjeden effekt på norsk kraftpris Det er kommet mange påstander om hvordan nye strømkabler påvirker prisene i det norske markedet. NorthConnect er beregnet til å gi en økning av strømprisene på 0,7-1,7 øre per kilowattime i 2030. I høyprisperioder som ved kalde vintre og/eller lite vann i magasinene, kan kabelen bidra til lavere strømpriser. Den nye kabelen innebærer således ingen trussel mot industri, arbeidsplasser eller vanlige forbrukere i Norge.

6) Norge har hatt kabler til utlandet siden 1960 Første strømledning ut av Norge ble bygget til Sverige i 1960. Debatten den gang var ikke ulik den vi opplever i dag. Siden har vi bygget flere linjer til Sverige, Finland og Russland, fire sjøkabler til Danmark og én til Nederland. To nye kabler til Tyskland og England skal etter planen være ferdige i 2020/2021. Kablene har gitt oss tryggere strømforsyning, mer stabile strømpriser og økt verdien av den fleksible norske vannkraften.