Christina Søgård er ansatt som direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Energi Norge. (Foto: Energi Norge)

Christina Søgård er ansatt som direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

Søgård (49) er cand. polit. fra Universitetet i Bergen, og er i dag generalsekretær i landsforeningen Ungdom og Fritid. Før sin nåværende jobb arbeidet hun blant annet som kommunikasjonssjef i Senterpartiet og North Energy, og har også erfaring fra kommunikasjonsbyrå, Oslo bystyres sekretariat og Mattilsynet.

– Jeg er svært glad for at Christina har takket ja til å lede kommunikasjonsarbeidet i Energi Norge og bli en del av ledelsen hos oss. Hun har en bred bakgrunn fra kommunikasjon, myndighetsarbeid og ledelse, og hun vil ha en sentral rolle i arbeidet for å realisere visjonen om at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden, sier administrerende direktør Oluf Ulseth.

Eivind Heløe, som har vært kommunikasjonsdirektør, ble nylig utnevnt til direktør fornybar energi i Energi Norge. Søgård vil tiltre i august.