En TBM tilsvarende denne vil komme fra produsenten i USA til Luster i Sogn i neste måned for å starte tunnelboring i Holen kraftverk. (Foto: Robbins)

For første gang blir TBM-teknologi tatt i bruk for å bygge tunell til småkraftverk her i landet. I juni kommer en tunnelboremaskin over fra USA for å drive en 660 meter lang tunnel på Holen kraftverk i Luster i Sogn.

Tekst: Stein Arne Bakken

Når TBM`en har gjort jobben i Luster, blir maskinen fraktet til Rauma i Romsdal for å gå løs boringen av en tunnel på 2100 meter i Skorgeelva kraftverk.   

Det opplyser adm. direktør Magne Eirik Nielsen i Småkraft Utbygging AS, som skal bygge de to kraftverkene. Hardanger Maskin har fått oppdragene med tunnelarbeidet. Entreprenøren samarbeider med den amerikanske produsenten Robbins. Sammen med TBM`en kommer det også eksperter som skal drive opplæring i bruk av maskinen.

–TBM-teknologien har vært mye brukt i bygging av vei- og jernbanetunneler verden over, også i Norge. Det blir spennende å få prøvd ut denne metoden i bygging av småkraftverk. Vi står overfor et nybrottsarbeid, sier Nielsen.

Også Norsk Grønnkraft har valgt å bruke TBM-teknologi på fremtidige utbyggingsprosjekter. Selskapet har etablert NGK Boring AS, som skal finansiere kjøpet av en tunnelboremaskin med diamter på 2800 mm fra The Robbins Company. Maskinen skal leveres på nyåret i 2019.

Vil utløse mer utbygging

Adm. direktør Magne Eirik Nielsen i Småkraft Utbygging sier at TBM vil være et interessant alternativ til tradisjonell tunneldrift. Her vil tverrsnittet normalt være på ca 20 kvadratmeter. Det innebærer at det sprenges bort mye fjell som ikke trengs. –Du betaler for all luften rundt røret som skal føre vannet, mens TBM gir et langt mindre tverrsnitt på tunnelen. Dessuten unngår man sprengning og rystelser i fjellet. Mindre tverrsnitt minsker også risikoen for å støte på dårlig fjell. Fjellsikring er kostbart. 

Nielsen har tro på at bruken av tunnelboremaskin kan være økonomisk gunstig også i bygging av småkraftverk. TBM-teknologien vil gjøre det mulig å realisere flere prosjekter som er blitt lagt i skuffen som følge av for dårlig økonomi.