Utviklingen i Hafslund har vært stabilt god i 1. kvartal 2018. Nå legges det til rette for å samle selskapet under felles holdingselskap med vannkraftprodusenten E-CO Energi.

Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 1. kvartal 2018 på 154 millioner kroner, opp fra 149 millioner kroer i 1. kvartal 2017. Energileveransene var 13 prosent høyere på grunn av kaldere vær og flere nettkunder. Samtidig som 550.000 av totalt 700.000 AMS-målerne er installert, passerte NVE-kapitalen 10 milliarder kroner.

Kilde: Hafslund

Driftsresultatet før avskrivinger (EBITDA) ble 409 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 395 millioner i 1. kvartal i 2017. Energileveransene var 13 prosent høyere enn samme kvartal i fjor som følge av flere nettkunder og kaldere vær, mens det kaldere været ga høyere kostnader til dekning av tap i nettet. Driftskostnadene var 11 prosent lavere enn i samme kvartal 2017.

Så langt er det påløpt 1332 millioner kroner i AMS-prosjektet, og framdriften i utrullingen av målere er god. I 1. kvartal 2018 ble det investert for 334 millioner kroner i AMS-målere og nettet for øvrig, og den regulerte NVE-kapitalen passerte 10 milliarder kroner. Fra 2019 vil AMS-prosjektet sluttføres, og investeringsnivået forventes å bli redusert til løpende drifts- og vekstinvesteringer.

– Til tross for store investeringer de siste årene, har Hafslund solide finansielle nøkkeltall. Målet er å opprettholde en stabil og god kredittprofil, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.

Byrådet i Oslo kommune fremmet den 20. mars forslag for bystyret om å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under et nytt felles morselskap som vil være 100 prosent eid av Oslo kommune.

– Styret i Hafslund har aktivt deltatt i å utforme byrådets beslutningsgrunnlag, og er positiv til en sammenslåing, sier styrets leder Hilde Tonne.