Virksomheten i Haugaland Kraft ga et sterkt bidrag til fellesskapet i 2017. (Illustrasjonsfoto: Haugaland Kraft)

Haugaland Krafts bidrag til regionens verdiskaping er beregnet til 716 millioner kroner og skatteinntektene fra selskapet og de ansatte utgjør ytterligere 192 millioner kroner. Konsernet bidrar også gjennom sine mange underleverandører og det er i løpet av året handlet for over 300 millioner kroner lokalt.

Kilde: Haugaland Kraft

– Vi er stolte av å bidra til fellesskapet og gjennom dette gjøre Haugalandet og Sunnhordland til en enda mer attraktiv region å bo og arbeide i. Ved siden av å bygge ut og tilby fremtidsrettede tjenester av høy kvalitet, er Haugaland Kraft en betydelig regional bidragsyter til idrett, kultur og lokale foreninger. I 2017 støttet vi over 100 lag, foreninger, arrangementer og aktiviteter rettet mot barn og unge, sier Olav Linga.

Haugaland Kraft er også en av de største lærebedrifter i regionen.

– Vårt mål er at 10 prosent av våre ansatte til enhver tid skal være lærlinger. Ved utgangen av 2017 hadde vi 34 lærlinger fordelt på fem ulike fag, sier Linga.

Haugaland Kraft hadde i 2017 en omsetning på 1,6 milliarder kroner. Det ga et overskudd på 274 millioner kroner og er et resultat av volumvekst i alle forretningsområder og kontinuerlig fokus på effektiv drift.

– Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår. Aktiviteten har vært stor, og alle våre forretningsområder har utviklet seg i en positiv retning og bidratt til det gode resultatet, sier konsernsjefen.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 116 millioner kroner. Samlet utbetaling til eierne inkludert renter på ansvarlige lån vil være 130 millioner kroner.

Investeringene har i 2017 vært rekordhøye og totalt er det investert i nett- og fiberinfrastruktur for 406 millioner kroner.

– Resultatene knytter seg også til de siste års strukturendringer med sammenslåingene med Sunnhordland Kraftlag og Skånevik Ølen Kraftlag, samt overtagelse av Finnås Kraftlag sin aksjepost i SKL og oppkjøp av regionalnett i områdene fra Statnett. Det gir oss en mer effektiv drift som kommer både kunder, eiere og ansatte til gode. Konsernets solide finansielle stilling sikrer muskler til å gjøre nødvendig vedlikehold og investeringer i strøm- og fibernettet. Vi står godt rustet for det videre arbeidet med konsolideringer i energibransjen.