–Testene som er gjort i SINTEFs høyspentlaboratorium i Trondheim og ute i felt, viser at systemet kan oppdage og rapportere om avvik i kraftkabler som er i drift, sier adm. direktør Morten Huseby i Wirescan AS, her med enheten som samler inn data fra kablene.

Wirescan har tatt et langt skritt i utviklingen av sin internasjonalt anerkjente LIRA-teknologi for ikke destruktiv tilstandskontroll av kraftkabler.

Tekst og foto: Stein Arne Bakken

Nå kan systemet avdekke feil på kabler under drift. Det er unikt i verdenssammenheng, melder fagbladet Energiteknikk i sin mai-utgave.

Wirescan, som holder til på Kolbotn utenfor Oslo, har nylig avsluttet et to-årig FoU-prosjekt i samarbeid med SINTEF og andre partnere, som Siemens, Total og Schlumberger, og med støtte fra Norges forskningsråd.

Det er utviklet en prototyp med et spesielt sensorsystem og piloter som er testet i felt. Sensorene sender datasignaler online og i sann-tid om ulike parametere som er viktige for kabelens tilstand. Likeså har forskningsprosjektet resultert i programvare med algoritmer som tolker dataene og gir nyttig informasjon om aldringsprosessen i kabelen, slik at eieren vet når vedlikeholdstiltak kan settes inn for å forebygge havari.

–Vi har avsluttet et vellykket FoU-prosjekt med teknologiutvikling. Nå går vi over i en kommersiell fase, der vi bygger videre på selve måleutstyret og programvaren. Vi har lagt mye av utviklingen av teknologien bak oss, men har fortsatt en jobb å gjøre før vi kan markedsføre et hylleferdig produkt, sier adm. direktør Morten Huseby i Wirescan.

Ønsker seg pilotkunder

Han legger til at Wirescan er på jakt etter nettselskaper som ønsker å gjennomføre pilotprosjekter i sitt kabelnett, inklusive nettstasjoner. I den forbindelse har bedriften innledet et samarbeid med SafeBase.

Huseby understreker at det ferdige produktet skal være så rimelig at kostnadene ikke blir et hinder for å gå over fra reaktivt til proaktivt vedlikehold. –Systemet vil gi kabeleier langt bedre kontroll over tilstanden ved at overvåkningen skjer kontinuerlig mens kabelen er i drift. Du får et verktøy (Operation Maintenance) som gjør det langt enklere å planlegge kostnadseffektivt vedlikehold og gjøre riktige investeringsbeslutninger, sier han.

Prosjektet, med SINTEF i som FoU-partner, har bestått i å utvikle en signalkopler som effektivt kan omforme signaler til og fra kabelen, samt tilhørende målesystemer og programvare, blant annet for å kunne analysere dataene fortløpende. Wirescan jobber for å lage en skyløsning for dette formålet.