LOS Gruppen tar steget opp på land med sin offshoreteknologi og spisser sin posisjon som utfordrer i det landbaserte energimarkedet. (Illustrasjonsfoto: LOS Gruppen)

LOS Gruppen fra Bømlo i Sunnhordland etablerer i mai et nytt selskap som skal kjempe med etablerte aktører i elkraftmarkedet. - Med LOS Cable Solutions tar vi offshore-erfaringen vår med på land og utfordrer både på pris, HMS og kvalitet, sier styreleder Arne Mæland.

Kilde: LOS Gruppen

Tidligere hadde LOS Gruppen mer enn halvparten av sin omsetning knyttet til offshorerelatert virksomhet. En strategisk omstilling gjør at selskapet nå er inne i flere markeder, og nå skal det ta markedsandeler i elkraftmarkedet.

-Dette er et spennende marked for LOS-gruppen. Vi bygger på den solide kompetansen LOS har, særlig HMS- og kvalitetssystemer som er bygd opp i vårt olje- og gassengasjement. Dette kombinerer vi med dyktig prosjektledelse og en fleksibel organisasjon, sier Torstensen i LOS Cable Solutions. Han er en av flere personer med spisskompetanse og lang fartstid i elkraftbransjen, som LOS har ansatt i det nye selskapet. Torstensen sier han gleder seg til å utfordre og samarbeide med allerede etablerte aktører.

Fra Bømlo til Skandinavia

LOS har vokst til å bli Vestlandets største privateide elektrikerfirma og med LOS Cable Solutions satser de på det nasjonale elkraftmarkedet, men ser på hele Skandinavia som satsingsområde fremover. – Vi vinner anbud i alle våre virksomhetsområder, samtidig som vi har gått med overskudd i 34 av 35 driftsår. LOS Gruppens kosteffektive organisasjon og dyktige prosjektledere med innarbeidet kvalitet og HMS i styringssystemer er en sterk kombinasjon som vi tror har stor gjennomslagskraft, sier Mæland.

Går i strupen på de etablerte

Når LOS nå etablerer seg i elkraftmarkedet går de i direkte konkurranse med mange etablerte aktører. Kundene vil være kraftprodusenter, nettselskaper, vind- og solkraftleverandrører, offshoreinstallasjoner og sjøkabeleiere. -Markedet er i stor grad dominert av offentlige aktører, og derfor vil vår erfaring og suksess med å vinne offentlige anbud bety mye. Vi vil også komme med en betydelig bredere kompetanse enn en del av de som i dag tilbyr produkter og tjenester i dette markedet, sier styreleder Arne Mæland. LOS Gruppen arbeider med kraftdistribusjon helt fra produsent frem til sluttbruker.

Innovative løsninger og kultur for entreprenørskap

-Det er stor faglig entusiasme i LOS. Vi gir energien nye, smarte veier frem til brukeren, sier Torstensen. -Vår egenutviklede «RockRoller»-system, der vi legger høgspent gjennom fjell, i stedet for over eller rundt, gir både økonomiske gevinster og miljøgevinster. Også landstrømproduktet «Zinus», som nå blir installert i havnebyer som Bergen, Ålesund og Kristiansund, er en egenutviklet innovativ løsning som gir renere byluft og mer effektiv energibruk. Vi er hele tiden i bevegelse mot nye, gode løsninger, samtidig som vi har full konsentrasjon om å levere som avtalt på de prosjekter vi jobber med, avslutter Torstensen.