Med digitale krafttransformatorer er ABB i markedsposisjon med ny og fremtidsrettet teknologi. (Foto: ABB)

ABB AbilityTM Power Transformer, avduket på Hannover Messe i Tyskland, er verdens første løsning for digitalt integrerte krafttransformatorer og betyr noe helt nytt for teknologien. Alle krafttransformatorer som leveres fra ABB, vil utstyres med digitale muligheter, som tilrettelegger for fjernovervåking og dataanalyse av vitale parametere i sanntid. Det vil forbedre påliteligheten og muliggjøre høyere utnyttelse av utstyret i kraftnettet.

Kilde: ABB

Transformatorene utrustes med et digitalt nav for tilkobling av en portefølje med smarte enheter på en modulær plattform basert på såkalt “plug-and-play”. Modulariteten og skalerbarheten gjør systemet fremtidssikret og gir brukerne full kontroll over sin digitale reise.

– ABB AbilityTM Power Transformer-løsningen endrer spillereglene. Utover å gi aksjonerbar innsikt på et lokalt nivå, tilrettelegger det for full utnyttelse av økosystemet med programvareløsninger og tjenester på anleggs- og virksomhetsnivå, som vårt ABB AbilityTM Ellipse forvaltningssystem, sier Claudio Facchin, leder for divisjon Power Grids i ABB. – I tillegg til å forbedre effektivitet og utvide forventet levetid vil digitaliseringen øke påliteligheten og redusere avbrudd gjennom forebyggende handlinger.

Inspeksjonsrobot

ABB lanserer samtidig ABB AbilityTM TXplore, en serviceløsning som benytter en nedsenkbar inspeksjonsrobot for transformatorer. Den trådløse roboten kan manøvreres i væskekjølte krafttransformatorer og utføre rask, sikker og kosteffektiv intern inspeksjon. Informasjonen kan deles i nær sanntid med globale eksperter. Den innovative tilnærmingen, også verdens første, øker sikkerheten ved å redusere risiko for mennesker, kutte nedetid med inspeksjon i løpet av timer kontra dager og kan mer enn halvere inspeksjonskostnadene.

ABB viser også den ferske ABB AbilityTM TXpertTM-transformatoren, verdens første digitale distribusjonstransformator. TXpert gir innsikt for å maksimere pålitelighet, optimalisere drifts- og vedlikeholdskostnader og mer effektiv bruk av utstyret ved å bygge på ABB AbilityTM-plattformen og tilkoblede enheter for å generere aksjonerbar informasjon. Dette er det første produktet av sin type som integrerer sensorteknologi direkte i transformatoren under produksjonsprosessen, noe som gir større nøyaktighet.

Viktig funksjon

Transformatorer har en viktig funksjon i tilpasning av spenningsnivåer, ved å øke nivået for effektiv overføring over lange avstander, og ned igjen for distribusjon og sikker bruk i tilkoblet utstyr. Transformatorene bidrar også til å opprettholde strømkvalitet og styring.

ABB utviklet transformatorteknologien på 1890-tallet og har siden vært i forkant med banebrytende innovasjoner inkludert verdens kraftigste likestrøms- og vekselstrømstransformator på henholdsvis 1,1 og 1,2 millioner volt. Som verdens største produsent og serviceleverandør for transformatorer har ABB en enestående, installert base globalt og en omfattende portefølje av kraft-, distribusjons- og spesialtransformatorer. Og som global markeds- og teknologileder er ABB ofte den foretrukne partneren for nettselskap, industri og andre kommersielle aktører for et sterkere, smartere og grønnere kraftnett.