28 FoU-søknader er nå klare til å bli behandlet av NVE. Resultatet vil offentliggjort mandag 2. juli. (Foto: Statnett)

Fristen for å søke NVE om støtte i forbindelse med søknader til Forskningsrådets utlysninger innenfor ENERGIX har gått ut. Det er kommet inn 28 søknader.

Kilde: NVE

NVE takker for alle søknadene som er kommet inn. Disse blir nå behandlet. Alle søknader vil bli besvart og prosjektene vi støtter blir offentliggjort på våre nettsider mandag 2. juli.

Les mer om hvilke problemstillinger vi ønsker svar på

Les mer om FoU i NVE