Fjoråret ble nok et rekordår for produksjon av fjernvarme her i landet. (Illustrasjonsfoto: Norsk Fjernvarme)

Fjoråret ble nok et rekordår for produksjon av fjernvarme i Norge og næringen fortsetter å vokse. I dag åpner statsminister Erna Solberg et nytt energigjenvinningsanlegg i Tromsø.

Kilde: Norsk Fjernvarme

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram torsdag, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 5,9 milliarder kilowattimer (TWh) i 2016 til over 6,1 TWh i fjor.

Medregnet tall fra Svalbard, som ikke er med i SSB-statistikken, var totalen rett over 6,2 TWh, viser tall fra Norsk Fjernvarmes statistikknettsted fjernkontrollen.no.

– Det er interessant at produksjonen øker, til tross for at 2017 var et varmere år enn 2016. Årsaken er først og fremst fortsatt kundevekst og ny utbygging, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Leveransen øker både til næringsbygg, husholdninger og industri, viser statistikken.

Solberg åpner anlegg i Tromsø

Tromsø er et av stedene hvor fjernvarmen er i vekst, og byen er nå Norges åttende største fjernvarmeby, viser tall fra fjernkontrollen.no.

Etter flere tiår med planlegging, har byen nå fått sitt eget anlegg for gjenbruk av spillvarme fra avfallsforbrenning. Kvitebjørn Varmes anlegg i Skattøra Miljøpark skal være ryggraden i videre vekst i byen, og statsminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen fredag.

– Fjernvarme finnes nå stort sett i alle de store, og mange av de små, byene i landet. Ved å bruke byens egen overskuddsenergi til oppvarming, avlaster fjernvarmen de lokale kraftnettene og frigjør plass til lading av elbiler og annen elektrifisering i samfunnet, sier Mellvang-Berg.

I tillegg til tradisjonell oppvarming, tilbyr nå et økende antall selskaper også andre produkter som fjernkjøling, damp til industri, varme og tørk til byggeplasser og andre energitjenester.

– Ordet fjernvarme er ikke lenger helt dekkende for hva bedriftene tilbyr. Det vi driver med er urban energi, sier Mellvang-Berg.