Engene transformatorstasjon ved Arendal blir lagt merke til i verden. (Foto: Agder Energi)

Agder Energi's transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.

Kilde: Agder Energi

Transformatorstasjonen ved Engene, et område med 5000 husstander i tillegg til flere bedrifter, var begynt å bli overbelastet på vinteren og skapte hodebry for Agder Energi Nett. For å håndtere den økende etterspørselen etter energi var utskiftning, til en kostnad på 50 millioner kroner, eneste alternativ. Hvis ikke det fantes en annen løsning.

– Dagens strømnett er ikke bygd for å kunne levere den store effekten på kort tid som kreves ved for eksempel elbillading. På Engene hadde vi en konkret utfordring der vi ønsket å utfordre et etablert tankesett, og så har det gått slag i slag siden da, forteller konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Et møte mellom Agder Energi og Microsoft sent i 2015 ble starten på innovasjonsprosjektet som internt fikk navnet «Pilot fleksibilitet». Med Microsoft sin it-kunnskap og Agder Energi sin bransjekunnskap begynte samarbeidet med å finne nye, innovative løsninger for å bruke strømnettet på en smartere måte. Engene transformatorstasjon var det perfektet testobjekt for å prøve ut ny skybasert teknologi. 

En ny mulighet i et gammelt kraftsystem

To år senere vet vi (nesten) svaret. 

–  Det som har skjedd i liten skala på Engene er revolusjonerende i kraftbransjen, og er noe både nettselskaper og kunden tjener på. Gjennom prosjektet er vi nå i ferd med å utvikle forretningsmodeller som vil snu opp ned på dagens kraftsystem. Det er bra for både nettselskap og forbrukereDersom investeringene i strømnettet reduseres blir nettleien mindre enn den ellers ville blitt, forteller Nysted.

Med «de nye forretningsmodellene» tenker konsernsjefen blant annet på NODES, et samarbeidsselskap mellom Agder Energi og kraftbørsen Nord Pool, som skal sette teknologien utviklet ved Engene ut i live. Mer om det senere, nå tilbake til transformatoren utenfor Arendal.

–  Stabiliteten i strømnettet krever balanse mellom kraftproduksjon og strømforbruk. I dag blir produksjonen justert etter hvor mye strøm som blir brukt. Men hva om vi snur om på denne tankegangen? At man bruker strøm etter hvor mye strøm som er tilgjengelig, spør Nysted retorisk, og tilføyer

–  I så måte er Engene-prosjektet avgjørende for å klare dette i sanntid, automatisk og i stor skala.

I vinter unngikk transformatoren å bli overbelastet ved at den koblet ut eksempelvis varmekabler hos storforbrukere (bedrifter) basert på ulike analyser av værdata, historiske data samt produksjonsdata. Dette gjør at Agder Energi Nett i denne omgang kan utsette 50 millioner i investeringskostnader.

 Et fornybart energisystem er et fleksibelt energisystem

Rune Hogga har ledet prosjektet «Pilot fleksibilitet», og leder nå det tidligere nevnte selskapet NODES. Vi utfordrer han til å forklare hva konseptet egentlig går ut på:

– Fleksibilitet er på en måte blitt bransjens «buzzord», men det handler om å utnytte en kapasitet som allerede finnes. Dette kan enten gjøres ved hente mer produksjon eller å koble ut bedrifter i forbruksleddet, forklarer Hogga, og sammenligner plattformen med AirBNB:

–  Som andre digitale plattformer handler det om å tilgjengeliggjøre en kapasitet som allerede finnes. Mange av de private rommene rundt om i verden var ikke tilgjengelige før AirBNB kom. På samme måte vil en plattform for et fleksibilitetsmarked lokalisere tilgjengelig kapasitet slik at man unngår å bygge nye hoteller men heller bruker de rommene som allerede finnes.

Frem til nå har ikke nettselskapet hatt mulighet til å utnytte denne kapasiteten. Ifølge en analyse gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat skal strømnettet i Norge oppgraderes for nærmere 140 milliarder kroner de neste 10 årene.

–  Behovet øker i takt med hver elbil som blir solgt. På et tidspunkt må vi slutte å bare bygge mer kapasitet, og heller begynne å se hvordan vi kan få mest mulig ut av det vi allerede har, sier Hogga, og legger til:

–  Underveis i prosjektet har vi for eksempel koblet ut varmekabler i idrettsanlegg og større fryselagre i korte perioder. Summen gjør at vi kan justere etterspørselen, og er gode eksempler på «ledige rom» som nå gjøres tilgjengelig, til samfunnets fordel.

Knyttes sammen

Med maskinlæring og algoritmer åpnes et nytt lag i kraftsystemet. Alle elementer snakker med hverandre for å løse de utfordringene som finnes. Og aller helst oppdage dem før noe skjer.

Siden Engene-prosjektet har vært vellykket og blir dratt videre av NODES, har Agder Energi investert tungt i tyske fleksibilitetsprosjekt.

–  Det har skjedd mer i bransjen de siste 10 årene enn de siste 100 årene. Det er en hurtig utvikling. Teknologien har få begrensninger. Fremover vil samarbeidet med myndigheter og markedsaktører være helt avgjørende når vi ser konturene av et nytt energimarked, som opererer i sanntid, på tvers av landegrenser. sier Nysted.

Engene på «verdensscenen»

På to-årsdagen siden Parisavtalen ble signert gikk Brad Smith, fra toppledelsen i Microsoft, på scenen i Paris og annonserte konseptet «AI for Earth». Et konsept for hvordan skybaserte løsninger og maskinlæring kan bidra til å løse klimautfordringene. Som ett av tre globale prosjekter ble «Pilot fleksibilitet» trukket frem.

–  I Norge er vi så heldige å ha en regulerbar vannkraft som er fleksibel, altså som vi kan styre opp og ned etter behov. Europa, og spesielt Tyskland, har ikke samme muligheten i fremtiden, forklarer Nysted.

Når kull og kjernekraft fases ut og erstattes av sol og vind, vil Europa gå over til et energimarked som i stor grad er basert på uregulerbar produksjon. Denne må håndteres, enten det er for mye eller for lite, produksjon.

– Tyskland er et stjerneeksempel på hvordan denne teknologiske plattformen kan brukes til å gjennomføre Energiwende – det grønne skiftet. Det er mye spennende som skjer, og det er mye som skjer i det tyske markedet som også vil komme til Norge, sier Nysted, og legger til:

–  Vi mener at det er fleksibilitet som er nøkkelen, og dette prosjektet har vist hvordan fleksible løsninger vil være et godt verktøy å ha i et fornybart kraftsystem.