Kun et av fire småkraftprosjekter slapp gjennom nåløyet i OED. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

OED har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon for Mundalselvi kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Hamnaelva kraftverk, Straumsbotn kraftverk og Rørvika kraftverk.

Kilde: OED

Mundalselvi kraftverk i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon på nærmere fastsatte vilkår. Departementet mener Mundalselvi kraftverk etter justert utbyggingsplan vil ha akseptable konsekvenser for sjøørret, landskap og friluftsliv. Det gis blant annet vilkår om økt slipp av minstevannføring og omløpsventil, og tiltakshaver må påregne at det blir gitt pålegg om biotopjusterende tiltak. Tiltaket vil gi en årlig produksjon på om lag 12,2 GWh.

Hamnaelva kraftverk i Loppa kommune i Finnmark

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Hamnaelva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 4,0 GWh. Departementet mener at Hamnaelva kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, reindrift og andre interesser, sett opp mot det relativt begrensede bidraget til ny fornybar energiproduksjon og andre fordeler.

Straumsbotn kraftverk i Berg kommune i Troms

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Straumsbotn kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 6,2 GWh. Departementet mener at Straumsbotn kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap og andre interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Rørvika kraftverk i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Rørvika kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 6,2 GWh. Departementet mener at Rørvika kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv og sjøørret, sett opp mot bidraget til ny fornybar energiproduksjon og andre fordeler.