Lyse er hovedsamarbeidspartner for Nordic Edge Expo i Stavanger, som er forventet å samle 5000 besøkende og 300 utstillere.

25. september åpner Nordic Edge Expo dørene i Stavanger med ambisjoner om 5000 besøkende. Lyse er med som hovedsamarbeidspartner.

Kilde: Lyse

Smart with a Heart at Nordic Edge Expo (NEE) går av stabelen 25.-27. september. Siden oppstarten i 2015 har NEE etablert seg som det største smartby-eventet i Norden. Første året var det 500 deltakere – i år forventes 10 ganger så mange, hele 5000 besøkende og 300 utstillere er ventet til Stavanger.

Konferansen og utstillingen dekker blant annet temaer som mobilitet, utdanning, helse, energi og fornybar, infrastruktur og innbyggerinvolvering.

– Vi er veldig glad for å være hovedsamarbeidspartner til Nordens største konferanse og utstilling for smarte byer og samfunn. Framtidens byer og kommuner må formes ved hjelp av ny teknologi. Lyse bidrar til utviklingen av en smart region gjennom å levere viktig infrastruktur, og vi vil være en brobygger sammen med gode samarbeidspartnere, sier konserndirektør Grethe Høiland i Lyse.

Lyses standkonsept er “Making sense of everyday life”, og spiller på teknologi og dennes nytteverdi i hverdagen. Infoskjermer vil vise ulike tema hvor sensordata er sentralt. Standen er designet for å vise at konsernet er en smart, framoverlent og tydelig aktør som er tilstede i folks hverdag.