På bakgrunn av tilbakemeldinger i høring om nettleiestruktur legger NVE nå til rette for en ny runde av det samme. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

NVE sendte i vinter ut forslag til endring i regelverket for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Det kom mange innspill på den foreslåtte modellen for effekttariffer, og NVE legger derfor opp til en ny høring første kvartal 2019.

Kilde: NVE

Dagens nettleie bør endres. Endringen er nødvendig for å gi kundene riktigere insentiver for bruk av strøm. Dette for å utnytte den eksisterende nettkapasiteten bedre, og for å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig.

Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom. NVE ønsker en nettleiestruktur som i større grad enn i dag, reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet.

Mange er enige i målsettingen om en mer kostnadsriktig nettleie, og at det er behov for endringer i regelverket for hvordan nettselskapet kan utforme nettleien. Formålet med en ny høring er å få innspill til hvordan nettleien skal utformes for best å oppfylle målsetningen om en effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av strømnettet.

Kriterier NVE mener må være oppfylt i relevante modeller er:

  • Energiledd lik marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god
  • Høyere pris enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy
  • En rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet

NVE tar fortsatt sikte på at ny utforming av nettleien skal innføres fra 2021.

 

Her kan du lese mer om høringen sist vinter.