Det er Infratek som står for sanerings- og kabelarbeidene i fjellanlegget når Skjomen koblingsstasjon i Narvik skal rehabiliteres og fornyes neste sommer, her illustrert med Skjomen kraftverk. (Foto: Odd Erik Paulsen/Wikipeda)

Infratek skal utføre alt av sanerings- og kabelarbeider i fjellanlegget når Skjomen koblingsstasjon i Narvik skal rehabiliteres og fornyes.

Kilde: Infratek

For å sikre forsyningssikkerheten i regionen, må Skjomen koblingsstasjon oppgraderes og bygges om. Skjomen stasjon er eid av Statkraft, med Statnett som byggherre. 

Kontrakten mellom Infratek og Statnett omfatter blant annet levering av rundt 4000 meter med 170 kV kabler, tømming og fjerning av oljefylte kabler, tømming og fjerning av oljetrykksanlegg, demontering av SF6-anlegg, sanering av asbestplater og leveranse og tilkobling av endemuffer. I tillegg er Infratek hovedbedrift for alle kontraktsarbeider i den aktuelle perioden. 

–    Vi er glade for å inngå samarbeid med Statnett på dette prosjektet. Infratek har betydelig erfaring med høyspentanlegg, og våre medarbeidere innehar spisskompetanse på bytte av gamle oljefylte kabler med nye PEX-kabler i utfordrende og krevende terreng. At Statnett har vurdert oss høyt på kvalitet og gjennomføringsevne er gledelig, sier konsernsjef i Infratek Lars Bangen.