BKK går sammen med Bergen Havn om å bygge Europas største landstrømanlegg til cruise.

- Vi går sammen med Bergen Havn for å bygge Europas største landstrømanlegg til cruise. Ambisjonen er at anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig og være i drift allerede i 2020, sier Ingrid von Streng Velken.

Kilde: BKK

– BKK og Bergen Havn etablerer felles selskap og skal bygge Europas største landstrømanlegg til cruise, sier konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK Ingrid von Streng Velken og havnedirektør Johnny Breivik.

Å legge til rette for at fornybar energi kan erstatte fossil energibruk er en naturlig del av BKKs strategi om å være en drivkraft i fremtidens grønne infrastruktur og energisystem.

Bergen er Norges største cruisehavn, med 332 cruiseanløp i 2018, 31 flere anløp enn i fjor, og cruisenæringen er raskt voksende.
– Jeg mener vi har to alternativer: Enten legger vi til rette for en bærekraftig cruisenæring, eller så har ikke cruiseturismen en fremtid i Norge. Det er ingen grunn til å akseptere at cruisebåter skal forurense i våre havner og fjorder når vi kan fjerne disse utslippene ved å tilby landstrøm, sier havnedirektør Johnny Breivik. 
BKK og Bergen Havn etablerer et felles selskap for å bidra til en miljøvennlig utvikling av den maritime transportsektoren.
– Vi vil utvikle, bygge og drifte anlegg som skal forsyne skip med ren energi. En grønnere havn i Bergen, er målet i første omgang, men vi ønsker også å være en pådriver for at det etableres landstrøm i flere havner, sier Velken. 

Søker om støtte fra Enova 
Et landstrømanlegg som kan forsyne tre cruiseskip samtidig, vil koste 120 millioner kroner. 
Bergen Havn søker nå Enova om 50 millioner kroner i investeringsstøtte. Resten av investeringen tar Bergen Havn og BKK sammen, men kostnaden skal over tid dekkes inn av cruiseskipene som besøker Bergen. 
– Vårt mål er at skip som ligger til kai i Bergen raskest mulig skal over på landstrøm. Da må vi jobbe for at landstrøm skal være en attraktiv løsning for rederiene. Rederiene og de forurensende skipene må over tid ta størstedelen av kostnadene, men vi er likevel avhengig av støtte fra Enova for å realisere dette prosjektet, sier Breivik.