Det struttar i vassmagasina til Tussa, som sist veke hadde eit tilsig på meir enn 250 prosent av normalen. (Foto: Tussa)

Tussa sine vassmagasin er fulle eller snart fulle. Den siste veka har kombinasjonen snøsmelting og nedbør gitt tilsig til magasina på 250 % av normalen.

Kelde: Tussa

Fleire av Tussa sine magasin renn no over, og størst har overløpet vore i Tyssevatnet. I helga var det 60 cm overløp, noko som gjorde Tussafossen på Bjørke rekordstor.

Også i Austefjordvassdraget, Ørstavassdraget og Ulsteinvassdraget har det vore fullt i lengre tid, med overløp i kraftverka Kopa, Kolfossen, Vatne, Bjørdal og Ulsteindalen.

Måndag føremiddag gjekk Tussa sine 21 vasskraftverk framleis for fullt etter ei helg med storproduksjon av kraft.