Syv av ti nordmenn uttrykker bekymring for at samfunnskritiske funksjoner skal kunne slås ut av cyberangrep.

Syv av ti nordmenn uttrykker bekymring for at samfunnskritiske funksjoner skal kunne slås ut av cyberangrep. Samtidig sier mer enn én av fire næringslivsledere at de ikke vet hva de skal gjøre hvis deres selskap blir angrepet. Nå går Telenor inn i et nytt marked som leverandør av sikkerhetstjenester.

Kilde: Telenor

Med en digitalisering av samfunnet møter norske virksomheter et stadig mer komplekst trusselbilde. I anledning nasjonal sikkerhetsmåned inviterte Telenor Norge til lanseringen av Smart sikkerhet og presenterte innsikt som viser et stort behov for digital sikkerhet i norske virksomheter.

– Vi lever i et av verdens mest digitaliserte land, men sikkerhetskompetanse er mangelvare i Norge. Mange norske ledere peker på manglende kompetanse som deres største utfordring i arbeidet med sikkerhet. I møte med morgendagens utfordringer er et strategisk kompetanse- og satsningsløft innen cybersikkerhet helt nødvendig, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge.

En undersøkelsen som ble gjennomført blant over 500 norske ledere i offentlig og privat sektor i våres, svarer hele 37 prosent at digital sikkerhet er vanskelig å forstå, mens 44 prosent sier at ansattes manglende kompetanse eller feilvurderinger er selskapets største digitale sårbarhet.

Håndterer cyberangrep daglig

Telenor Norge håndterer cyberangrep daglig; alt fra avanserte forsøk på spionasje, sosial manipulering og lammelse av tjenester, til forsøk på innbrudd, tyveri og økonomisk bedrageri. De siste årene har selskapet gjort betydelige investeringer for å styrke egen sikkerhet og kompetanse, og nå tar Telenor skrittet videre ut i markedet.

– Trusselbildet er i konstant utvikling, og det er Telenor også. Sikkerhet har stått på vår agenda i mange år og de siste årene har Telenor investert omtrent 150 millioner i sikkerhet og kompetanse. Vi lanserer nå Smart Sikkerhet og har som mål å bli en ledende sikkerhetsleverandør i Norden innen 2020, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

Sikkerhetsrådgivning

Mange norske virksomheter har digitalisering høyt på agendaen, mens sikkerhet står lenger ned. En av fire næringslivsledere vet ikke hva de skal gjøre hvis de en dag blir angrepet.

– Dagens sikkerhetsmarked består av mange aktører, produkter og fagfelt. Dette resulterer i fragmenterte løsninger basert på siloer av informasjon. Lite informasjonsutveksling mellom løsningene gjør det er vanskelig å orientere seg, og holde seg oppdatert i samme tempo som truslene oppstår, forteller Fredheim.

Med Smart Sikkerhet ønsker Telenor å tilby sikkerhet fra ende-til-ende, basert på de samme løsningene som Telenor har viet mye tid og ressurser på å utvikle for egen beskyttelse.

– Omtrent 80 prosent av all datatrafikk går gjennom våre tjenester og infrastruktur. Det er et enormt ansvar som vi tar på det største alvor. Nå har Telenor et av landets største sikkerhetsmiljøer for å vokte våre kunder og det digitale gullet. Det er en kompetanse vi mener det norske markedet har stort behov for, sier Fredheim.

Les mer om Smart Sikkerhet og rapporten Digital sikkerhet 2018 kan du finne her.