Kilathmoy blir Statkrafts første vindkraftinvestering i Irland. (Foto: Keith Arkins)

Statkraft har besluttet å bygge vindparken Kilathmoy, sørvest i Irland. Vindparken vil få en effekt på 23,1 MW, og blir Statkrafts første i Irland.

Kilde: Statkraft

Kilathmoy skal bygges sørvest i Irland, på grensen mellom de to irske fylkene Limerick og Kerry. Kilathmoy blir Statkrafts første vindpark i Irland. Investeringsbeslutningen er tatt kort tid etter at Statkraft kjøpte Element Power Irelands betydelige prosjektportefølje på ca. 1300 MW.

– Vi er svært glade for å kunngjøre vår første investering i Irland. Statkraft er allerede Europas største produsent av fornybar energi. Irland har rike fornybarressurser og er et nøkkelmarked for Statkraft. Vi tror at vi med vår erfaring og kompetanse kan bidra i omleggingen av energiproduksjonen i Irland de neste årene, sier Kevin O’Donovan, utviklingsdirektør i Statkraft Irland.

Byggingen av vindkraftverket skal etter planen starte i november. Prosjektet skal utstyres med syv vindturbiner på 3,3 MW (Nordex N100). Vindparken skal etter planen settes i drift mot slutten av 2019. Samlede kostnader for prosjektet er anslått til 31,5 millioner euro.

Statkraft er allerede Europas største produsent av fornybar energi og har ambisjoner om å vokse ytterligere innen vann-, vind- og solkraft i tillegg til markedsoperasjoner i Europa, Sør-Amerika og India.

Irland er et av Statkrafts utvalgte vekstmarkeder for landbasert vindkraft og solkraft, og videre investeringer i fornybar energi passer perfekt inn i Statkrafts vekststrategi. Selskapet har mål om å ha 6000 MW vindkraft i sin portefølje innen 2025.

– Vi ønsker å skape nære relasjoner til aktører i alle sektorer, inkludert kraftindustrien, kraftleverandører og lokalsamfunn hvor det kan finnes utviklingsmuligheter. Hensikten er å vurdere hvordan vi kan utvikle hensiktsmessige og bærekraftige fornybarprosjekter, sier Kevin O’Donovan.