Fleksibel vannkraft får enda større betydning med et stadig større innslag av fornybarproduksjon fra uregulerbare fornybarkilder. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Kraftig vekst i variabel vind- og solkraftproduksjon, gjør at den fleksible vannkraften kommer til å spille en enda viktigere rolle i årene fremover. Samtidig er den med på å forbygge flomskader.

Kilde: Energi Norge (www.energinorge.no)

NVE venter utbygging av formidable 1000 TWh (milliarder kilowattimer) vind- og solkraft i Europa frem mot 2030, ifølge en ny rapport som ble presentert på Norges Energidager. Vind blir med dette den største energikilden for kraftproduksjon i Europa.

I Norge er det ventet en seksdobling av vindkraftproduksjonen, fra dagens beskjedne 4 TWh til 25 TWh i 2030. NVE har tredoblet sine prognoser siden 2016, grunnet raskere teknologiutvikling og stadig fallende turbinpriser.

Norge må være med

– Utviklingen krever at vi har et godt samarbeid med Europa. Norge har mye å bidra med, sa fungerende NVE-direktør Anne Britt Leifseth under konferansen, og siktet til den norske vannkraften som kan lagres i magasiner og bidra når sol og vind er fraværende.

Også statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds fra Olje- og energidepartementet snakket varmt om verdien av den regulerbare vannkraften.

– Vi skal både bevare og videreutvikle vannkraften. Den bidrar til at vi kan bygge ut mer fornybar energi og at vi kan selge fleksibilitet til andre land. Rammevilkårene må utvikles, derfor får vi nå en gjennomgang av skattevilkårene for vannkraften, sa Reynolds.

Både statssekretæren og NVE-sjefen trakk frem vannkraftens flomdempende egenskaper, etter at kraftig regn og snøsmelting i fjellet skapte store problemer forrige helg.

Forebygger flomskader

Norge har over 1000 vannmagasiner hvor kraftprodusentene kan holde tilbake vann for å dempe flom i elevene. Dette vil bli stadig viktigere, ettersom klimaendringene gjør at vi får mer voldsomme nedbørsperioder med økende fare for flomskader.

– Når vannkraftkonsesjonene skal revideres frem mot 2022, er det viktig at vi unngår nye restriksjoner som svekker fleksibiliteten i kraftsystemet og evnen til flomdemping, presiserte Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i sitt innlegg.