Med godt over 100 selskaper er strømnettstrukturen her i landet fragmentert. Sammenslåingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett løfter ny oppmerksomhet rundt problemstillinger knyttet til dette. (Illustrasjonsfoto: Bodø Energi)

TrønderEnergi Nett og NTE Nett har slått seg sammen og blitt til landets nest største nettkonsern. Selv om fusjonen var varslet løfter den ny oppmerksomhet rundt spørsmål knyttet til strømnettstrukturen her i landet.

Det finnes mange gode grunner for at strømnettselskapene finner hverandre i større enheter. Viktigst av alt er, som adm.direktør Wenche Teigland i BKK Nett påpeker i en kronikk, hensynet til kundene. Det er et uomtvistelig faktum at størrelse teller når det gjelder hvor mye vi som kunder må betale i nettleie. Her har de mange små og mellomstore nettselskapene, med noen få hederlige unntak, lite å slå i bordet med.

Både KS Energi og Distriktenergi, som representerer mangfoldet av små- og mellomstore nettselskaper, presser på for å få nasjonalpolitisk gjennomslag for lik nettleie i hele landet. Det synes NVE å være lite innstilt på. Der er oppfatningen at den pågående konsolideringen av bransjen vil bidra til å jevne ut nettleieforskjellene.

Når alt kommer til alt er det ikke bare nettleie dette dreier seg om. Nesten like viktig er den kostnadskrevende teknologiutviklingen som preger energibransjen. Det skal robuste økonomiske muskler til for å svare på denne utfordringen. Den kompetansen som kreves for å få dette til er kostbar og mest produktiv i bredt sammensatte miljøer, noe som åpenbart er vanskelig å få til i mange av de små og mellomstore nettselskapene.

Godt i overkant av 100 nettselskaper i et land med knappe seks millioner innbyggere borger ikke for optimal effektivitet. Derfor er det god grunn til å anerkjenne fusjonen i Trøndelag som et viktig steg i riktig retning. At det etter hvert er mange frivillige bevegelser i nettstrukturen underbygger dessuten inntrykk av et sterkere gjennomslag av fornuft. Rundt om i landet er det en økende grad av frustrasjon over å måtte betale unødvendig mye i nettleie. Dette er, uten tvil, det viktigste argumentet for en mer rasjonell struktur.