Første plusskunde i fjernvarme: Eidsiva Energi og Rambekk renseanlegg (bildet) på Gjøvik har i fellesskap etablert varmesentral for utveksling av varme.

Eidsiva Bioenergi og Rambekk renseanlegg har i fellesskap etablert en ny varmesentral for utveksling av varme mellom renseanlegget og fjernvarmenettet i Gjøvik.

Kilde: Eidsiva Energi

– Prosjektet er et nyskapende eksempel på et godt regionalt samarbeid som gir god forretning og god miljøgevinst. Erfaringen fra dette prosjektet er relevant langt utover Innlandet for utviklingen av nye miljøvennlige energisystemer og et effektivt tiltak i det grønne skiftet, sier daglig leder i Eidsiva Bioenergi, Ola Børke.  

Rambekk renseanlegg er blant de aller første anleggene i landet hvor kunden både er konsument og produsent av energi. Renseanlegget mottar i dag kloakkslam fra nabokommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Østre og Vestre Toten og Nordre og Søndre Land. Dette slammet blir blant annet brukt til å produsere biogass, men prosessen gir et gass-overskudd som fram til i dag er blitt etterforbrent. Nå blir spillvarmen omgjort til varmtvann som Eidsiva Bioenergi kan levere videre til sine abonnenter.  

– Samarbeidet er banebrytende for Eidsiva, fordi Rambekk renseanlegg er vår første påkoplete kunde som leverer varme inn i ett av våre største fjernvarmenett, sier Børke. 

Norges første plusskunde for fjernvarme ble etablert av Statkraft i 2017 i Moss og Trondheim, og erfaringene fra den første etableringen har vært nyttige for realiseringen av prosjektet på Gjøvik.